Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Nebytový prostor, Dolní Chodov, podíl 1/2

60 000,-Kč

Vloženo: 3.7.2020 11:30 | Číslo dražby: 55297

Dražba začala 30.07.2020 14:10:00 Dražba skončila 30.07.2020 14:55:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 06577 / 19 - 082
Počáteční cena:
60 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
120 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Chodov
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 6181, na LV č.2346 a na LV č.5719 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, pro obec
Chodov, katastrální území Dolní Chodov, a to:

Ideál. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k dílně nebo provozovně č.jednotky 571/1 umístěné a vymezené v budově Chodov, č.p. 571, 572, 594 (LV 2346 – typ jednotky – byt.z.) – byt.domě, stojícím na pozemku parc.č.201/1, ideál.spol.podíl o velikosti 413/28030 na společných částech předmětného byt.domu č.p. 571, 572, 594 a k pozemku parc.č. 201/1, ideál.spol.podíl o velikosti 1/38 k pozemku parc.č. 201/4, k pozemku parc.č. 201/5, k pozemku parc.č. 201/6, k pozemku parc.č. 201/7

Jedná se o nebytový prostor, který se nachází v 1.PP bytového domu s vlastním přístupem z boku domu. Nebytový prostor se sestává z předsíně, prodejny, dílny a WC (celkem 41,30 m2). WC je umístěno mimo předmětný prostor také v 1. PP. Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci s asfaltovým povrchem.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. oznámení o zahájení dražby ze dne 30.7

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29782430.07.2020 14:27:260,-Kč60 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.07.2020 v 14:55:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.297824
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 60 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.07.2020 v 14:55:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.