Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Lomnice nad Popelkou, podíl 1/4

207 000,-Kč

Vloženo: 3.7.2020 10:55 | Číslo dražby: 55296

Dražba začala 30.07.2020 13:20:00 Dražba skončila 30.07.2020 14:05:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
094 EX 09451 / 06
Počáteční cena:
206 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
309 000,-Kč
Dražební jistota:
52 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Semily
Město:
Lomnice nad Popelkou
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k:
-parc.č 742 zastavěná plocha a nádvoří o výmeře 339 m2,součástí je stavba č.p. 553,rod.dům.
-parc.č. 1438/1 trvalý travní porost o výměře 1021 m2
-parc.č. 1438/2 orná půda o výměře 772 m2
-parc.č. 1624/17 zahrada o výměře 207 m2
Součásti a příslušenství tvoří: podíl na oplocení a garáži.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu, opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá a opatřená parapety, vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří zahrada oplocena drátěným plotem. Přístup je po
místní zpevněné komunikaci. V přízemí domu se nachází koupelna, 2 x WC, chodba, spíž, vstup, sklep,hala, ložnice a obývací pokoj. V podkroví je pokoj, hala a volný půdní prostor. Nemovitá věc je napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a garáž zděné konstrukce s dřevěnými dvoukřídlými vraty.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. oznámení o zahájení dražby ze dne 30.7

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29900030.07.2020 13:31:590,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.299153 (spoluvlastník)30.07.2020 13:43:091 000,-Kč207 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 30.07.2020 v 14:05:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.299153 - Aleš Rajtr - Plazy 89, Plazy, 293 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 207 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.07.2020 v 14:05:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.