Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 213 m2, Staré Město pod Landštejnem, podíl 1/2

40 000,-Kč

Vloženo: 2.7.2020 10:57 | Číslo dražby: 55289

Dražba začala 30.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 30.07.2020 10:45:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
094 EX 02235 / 02 - 212
Počáteční cena:
40 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
80 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Jindřichův Hradec
Město:
Staré Město pod Landštejnem
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k těmto nemovitostem:
-parc.č. 158/1 ostatní plocha o výměře 213 m2

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. oznámení o zahájení dražby ze dne 30.7

Dokument 1

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).