Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Úštěk, podíl 1/6

33 500,-Kč

Vloženo: 2.7.2020 10:48 | Číslo dražby: 55288

Dražba začala 30.07.2020 09:00:00 Dražba skončila 30.07.2020 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
094 EX 02741 / 13 - 138
Počáteční cena:
33 500,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
67 000,-Kč
Dražební jistota:
8 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Úštěk
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:Ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k nemovitostem zapsaným na listu vlastnictví č. 313 rod. domu č.p.22, část obce Úštěk-České Předměstí, na pozemku parc. č. 981/2 LV 1262 – pozemek jiného vlastníka.Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou, postavený ve svahu. Dům disponuje jedním nadzemním podlažím a volným půdním prostorem, či částečným podkrovím.Stavba je pravděpodobně napojena na přípojku vody a elektřiny a kanalizace je pravděpodobně svedena do žumpy. Dům stojí na pozemku jiného vlastníka, stejně tak přístup k nemovité věci je přes pozemek jiného vlastníka.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Martin Tunkl
Palackého nám. 28
Plzeň
301 00
tel: 378 229 711
email: zde
dat. schránka: 7pig84c odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. oznámení o zahájení dražby ze dne 30.7

Dokument 1

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).