Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 43973 m2, Dýšina

26 733 623,-Kč

Vloženo: 1.4.2020 14:12 | Číslo dražby: 54512

Dražba začala 11.06.2020 13:00:00 Dražba skončila 11.06.2020 14:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
134 EX 06676 / 12 - 1452
Počáteční cena:
26 733 623,-Kč
Minimální příhoz:
200 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
53 467 246,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-město
Město:
Dýšina
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nepořádá se.

Popis předmětu dražby

Oceňované pozemky se nacházejí ve východní zastavěné části obce Dýšina. Jedná se o soubor sousedících zemědělských a rovinných pozemků převážně pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 43 973 m2. Na severní straně je soubor částečně ohraničený listnatými porosty a částečně plotem sousedního pozemku a nachází se v lánu. V době oceňování byly
pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1231/10, který je ve vlastnictví obce Dýšina. Přípojky IS jsou v dosahu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29119011.06.2020 13:03:240,-Kč26 733 623,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 11.06.2020 v 14:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.291190
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 26 733 623,-Kč

Zveřejněno dne 11.06.2020 v 14:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.