Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Byt 3+1, Malonty, 64,67m2

715 330,-Kč

Vloženo: 1.4.2020 13:37 | Číslo dražby: 54511

Dražba začala 13.05.2020 10:00:00 Dražba skončila 13.05.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
017 EX 00013 / 98 - 10
Počáteční cena:
715 330,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 073 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Český Krumlov
Město:
Malonty
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o bytovou jednotku č. 6/4 vymezenou v budově č.p. 6 (LV 92) a na pozemku parc.č. St. 169 (LV 92), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 6447/81145 na společných částech domu a pozemku.
To je zapsáno na LV 471, kat.území Malonty, obec Malonty, okres Český Krumlov.

Jedná se o byt v typovém panelovém domě. Stavba má celkem 5 nadzemních podlaží a nemá podzemní podlaží. V domě se nachází půda a není zde vybudováno obytné podkroví.
Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Je umístěna v 2. podlaží a její dispozice je 3+1. Na podlaží se nacházejí 3 bytové jednotky. Součástí bytové jednotky je chodba o výměře 5,88 m2, WC o výměře 1,13 m2, kuchyně o výměře 12,20 m2, koupelna o výměře 2,57 m2, ložnice o výměře 10,38 m2, obývací pokoj o výměře 18,34 m2, pokoj o výměře 12,18 m2, sklep o výměře 2,00 m2. Podlahová plocha činí 62,67 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 64,67 m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Tábor
Mgr. Martina Douchová
Příběnická 1908
Tábor
390 01
tel: 381259761
email: zde
dat. schránka: 7sxg8bb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1.

Vylučovací žaloba
Nebylo zjištěno, že by do zahájení dražebního jednání byla podána vylučovací žaloba.
Nebylo zjištěno, že do zahájení dražebního jednání bylo zahájeno řízení, které by bránilo dražbu provést.

Předkupní právo
Usnesení: „Předkupní právo ve vztahu k dražitelům nebylo prokázáno.“
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Nájemní práva a věcná břemena:
- v dražební vyhlášce byly uvedeny tyto závady – žádné nejsou,
- existence dalších (v DV neuvedených) nájemních práv a věcných břemen nebyla do zahájení dražebního jednání prokázána.

• Informace k průběhu dražby
Nejnižší podání je stanoveno částkou 715.330,- Kč.
Dražitelé mohou zvyšovat podání nejméně o 5.000,- Kč.
Dorovnání (stejné podání) není povoleno.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydraženou nemovitost může získat každý, kdo učiní předražek, podle § 336ja odst. 1 až 4 OSŘ.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29231213.05.2020 10:53:360,-Kč715 330,-Kč
Informace na konci dražby
1.

Nemovitá věc vydražena za nejvyšší podání 715.330,-Kč.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.05.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.292312
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 715 330,-Kč

Zveřejněno dne 13.05.2020 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.