Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Komerční objekt, Lázně Libverda

4 116 000,-Kč

Vloženo: 1.4.2020 10:37 | Číslo dražby: 54506

Dražba začala 06.05.2020 13:00:00 Dražba skončila 06.05.2020 14:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 ED 00003 / 20 - 003
Počáteční cena:
4 116 000,-Kč
Minimální příhoz:
50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 116 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Lázně Libverda
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Stavba občanského vybavení bez čp/če umístěná na pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 928/8 včetně tohoto pozemku, stavba občanského vybavení Lázně Libverda č. p. 174 umístěná na pozemku parc. č. 947 včetně tohoto pozemku, jiná stavba bez čp/če umístěná na pozemku parc. č. 948/2 včetně tohoto pozemku, pozemky ostatní plochy parc. č. 928/2, 928/7, 948/1 je představena stavbami občanského vybavení, které tvoří jednotný funkční celek. Nemovité věci zapsané na LV č. 321 k. ú. Lázně Libverda se nachází v obci Lázně Libverda, Liberecký Kraj.

Nemovité věci jsou umístěny na samotě, východně od centra obce Lázně Libverda. V okolí nemovitých věcí se nachází lesní pozemky. Nedaleko se nachází vyhlídka Hájníkova Kohouta. Nedaleko protéká Libverdský potok.

Na pozemku parc. č. 947 je umístěna stavba ze smíšeného zdiva, vystavěná na půdorysu písmene L. Stavba má jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a původně obývané podkroví. Jedná se o ruinu bývalé chaty Jizerky. Fasáda domu je světlá, v úrovni soklu a kolem dveří obložená hnědým obkladem. V úrovni druhého nadzemního podlaží je fasáda obložena dřevem. Vnější omítka je značně porušená, popraskaná a na více místech zcela chybí. Výplně otvorů jsou tvořeny původními dřevěnými okny v bílé barvě, okna postrádají skleněné výplně. Střecha domu je původní sedlová, stavba je podsklepena. Klempířské konstrukce jsou původní v hnědočervené barvě. Stavba je postavena v mírném svahu, část podzemního podlaží je obložena kamenem. Vnitřní prostory jsou v dezolátním stavu. Omítky jsou bílé štukové, nášlapná vrstva podlah chybí. Vnitřní dveře nejsou osazeny, na jejich místě zůstaly pouze ocelové zárubně. V části stavby se zcela propadl strop, včetně zděných příček. Zařizovací předměty včetně otopných těles v objektu chybí.

Stavba umístěná na pozemku parc. č. 948/2 je obdélníkového půdorysu ze smíšeného zdiva. Stavba má jedno nadzemní podlaží a původně obývané podkroví. Stavba je v dezolátním stavu, okna jsou vysklená, nášlapná vrstva podlah ve vnitřních prostorách zcela chybí. Obklady v koupelně a na WC jsou v části, kde byly umístěny zařizovací předměty, vytrhané. Vnitřní omítky jsou opadané, je vidět vedení elektroinstalace. Vstup do podkroví je umožněn po žebříku skrze stop, do kterého byl vyřezán otvor. Ze stropu kolem otvoru visí izolace.

Na pozemcích se dále nachází příslušenství v podobě zděné kolny a betonového vyspádovaného bazénu. Na pozemcích se dále nachází drobné příslušenství v podobě dřevěných laviček. Část pozemků má zpevněnou asfaltovou plochu, umožňující příjezd a parkování automobilu. Na pozemku se dále nachází hřiště s asfaltovým povrchem. Pozemky jsou mírně svažité, neoplocené. Pozemky jsou zatravněné, nachází se na nich vzrostlé listnaté a jehličnaté stromy a náletové dřeviny. Všechny pozemky jsou součástí chráněné krajinné oblasti, II. – IV. zóny.

Zastavěná plocha objektů činí odhadem 606 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy objektů činí celkem 1 726 m2.

V územním plánu obce jsou předmětné pozemky vedeny jako plochy smíšené obytné – centrální, se způsobem využití: pozemky staveb pro výrobu, pozemky staveb pro individuální bydlení (rodinné domy), pozemky staveb pro přechodné ubytování, pozemky staveb pro hromadné bydlení (viladomy).


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29123706.05.2020 13:15:190,-Kč4 116 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.05.2020 v 14:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.291237
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 4 116 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.05.2020 v 14:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.