Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Komerční objekt, Mimoň

2 550 000,-Kč

Vloženo: 14.1.2020 11:45 | Číslo dražby: 53738

Dražba začne 25.02.2020 14:00:00 za 34 dní, 3 hodiny, 46 minut a 13 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
141 EX 00164 / 17 - 135
Počáteční cena:
2 550 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 100 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Mimoň
Podkategorie:
Výrobní prostory
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 3097 ostatní plocha o výměře 1334 m2
- parc.č. 3098 ostatní plocha o výměře 273 m2
- parc.č. 3099 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům.obj
- parc.č. 3100 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2676 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům.obj
- parc.č. 3101 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2676 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba
- parc.č. 3102/7 ostatní plocha o výměře 4276 m2
- parc.č. 3103 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 948 m2, jehož součástí je stavba č.p. 644, prům.obj
- parc.č. 3105 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20168, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba
- parc.č. 3106/2 ostatní plocha o výměře 190 m2
- parc.č. 3106/3 ostatní plocha o výměře 3447 m2
- parc.č. 3110/6 ostatní plocha o výměře 2700 m2
- parc.č. 3110/9 ostatní plocha o výměře 249 m2
To je zapsáno na LV 2437, kat.území Mimoň, obec Mimoň, okres Česká Lípa.

Předmětem ocenění je komerční areál č.p. 644 (bývalého výrobního závodu nábytku), který tvoří 20 hlavních výrobních, skladových či provozních objektů včetně příslušenství na vlastních rovinných
pozemcích.
V oceňovaném areálu se nachází 20 hlavních výrobních, skladových či provozních objektů a ostatních vedlejších staveb, které tvoří zděná vrátnice areálu, zpevněné panelové plochy, betonové kanály IS a oplocení areálu s vraty a vrátky, vše ale ve zhoršeném, velmi zhoršeném až místy havarijním stavu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Tachov
Mgr. Pavel Pajer
Hornická 1786
Tachov
347 01
tel: 373700843
email: zde
dat. schránka: hxzq6yu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala