Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
dům v obci Vražné u Oder

333 334,-Kč

Vloženo: 14.1.2020 10:52 | Číslo dražby: 53737

Dražba začala 26.02.2020 09:00:00 Dražba skončila 26.02.2020 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
009 EX 01888 / 17 - 270
Počáteční cena:
333 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
500 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Vražné
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

není pořádána

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:
pozemek p.č. 655/1, jehož součástí je budova - rod.dům č.p. 247 v části obce Vražné, pro obec Vražné, katastrální území Vražné u Oder

Dvojpodlažní budova tvořící dvojdomek ve dvorní zástavbě venkovního typu, částečně podsklepená, se sedlovou střechou pokrytou pálenou taškou. Objekt je napojen na společnou studnu, jímku na vyvážení a má přípojku elektro.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009 EX 1888/17 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 11407, Praha 1, IČ 45317054 proti povinnému: 1/ PETRA KAČEROVÁ, Dolní Radouň 30, 37701, Jindřichův Hradec, nar.05.09.1979, IČ 73768952, 2/ JOSEF KOCIÁN, Mankovice 26, 74235, Mankovice, nar.07.03.1986, 3/ MATĚJ JOCHEC, Vražné 247, 74235, Vražné, nar.14.02.2008, zast. zákonným zástupcem KATEŘINA JOCHCOVÁ, Vražné 247, 74235, Vražné, nar.02.04.1978, 4/JIŘÍ KOCIÁN, Vražné 247, 74235, Vražné, nar.18.08.2004, zast. zákonným zástupcem KATEŘINA JOCHCOVÁ, Vražné 247, 74235, Vražné, nar.02.04.1978 ve výši 285 626,87 Kč s příslušenstvím prodejem zástavy

Předmět řízení:

pozemek p.č. 655/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova - rod.dům č.p. 247 v části obce Vražné, to vše ve spoluvlastnictví povinných zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Vražné, katastrální území Vražné u Oder na listu vlastnictví č. 350

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Žádným z dražitelů nebyla složena dražební jistota.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).