Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 4499 m2, Mimoň, podíl 1/2

240 000,-Kč

Vloženo: 14.1.2020 10:28 | Číslo dražby: 53736

Dražba začne 25.02.2020 10:00:00 za 33 dní, 23 hodin, 27 minut a 18 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
141 EX 00258 / 17 - 199
Počáteční cena:
240 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
800 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Mimoň
Podíl:
1/2
Podkategorie:
Komerční
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. 3107 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2
- parc.č. 3108 ostatní plocha o výměře 167 m2
- parc.č. 3110/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2
- parc.č. 3110/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 748 m2
- parc.č. 3110/4 ostatní plocha o výměře 3171 m2
To je zapsáno na lV 2562, kat.území Mimoň, obec Mimoň, okres Česká Lípa.

Přístup na pozemky je z veřejné ulice Hvězdovská a dále přes pozemek jiného vlastníka zpevněný betonovým pokryvem řešený smluvně věcným břemenem ve prospěch oceňovaných pozemků. Součástí pozemku parc.č. 3107 je stavba požární zbrojnice postavená v roce 1971, u které dosud nebylo provedeno kolaudační řízení a která není zapsána v katastru nemovitostí. Stavebně technický stav požární zbrojnice je ve zhoršeném stavu odpovídající dlouhodobému nepoužívání a neprováděné údržbě. Na pozemcích se nacházejí zbývající základy tří bývalých skladových a výrobních hal a betonová zpevněná plocha.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Tachov
Mgr. Pavel Pajer
Hornická 1786
Tachov
347 01
tel: 373700843
email: zde
dat. schránka: hxzq6yu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala