Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek, Polanka nad Odrou

6 700 000,-Kč

Vloženo: 13.1.2020 15:56 | Číslo dražby: 53733

Dražba začala 02.04.2020 10:00:00 Dražba skončila 02.04.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
201 EX 01052 / 19 - 186
Počáteční cena:
6 700 000,-Kč
Minimální příhoz:
20 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
10 050 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství:


Ideální spoluvlastnický podíl povinného 1) Richard Stehlík o velikosti 1/2 na níže uvedených nemovitých věcech, a to:

-pozemek p.č. 2092, o výměře 148 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
-pozemek p.č. 2093/1, o výměře 841 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, okres: Ostrava-město, obec: Ostrava, kat. území: Polanka nad Odrou, na LV č. 1113.

Na pozemku p.č. 2092, o výměře 148 m2, ostatní plocha, jiná plocha, a na pozemku p.č. 2093/1, o výměře 841 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, je umístěna rozestavěná stavba rodinného domu, která doposud není zapsána v Katastru nemovitostí ČR.

Příslušenství nemovité věci, které se exekuce týká: venkovní bazén.


Ideální spoluvlastnický podíl povinného 2) Monika Martínková o velikosti 1/2 na níže uvedených nemovitých věcech, a to:

-pozemek p.č. 2092, o výměře 148 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
-pozemek p.č. 2093/1, o výměře 841 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, okres: Ostrava-město, obec: Ostrava, kat. území: Polanka nad Odrou, na LV č. 1113.

Na pozemku p.č. 2092, o výměře 148 m2, ostatní plocha, jiná plocha, a na pozemku p.č. 2093/1, o výměře 841 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, je umístěna rozestavěná stavba rodinného domu, která doposud není zapsána v Katastru nemovitostí ČR.

Příslušenství nemovité věci, které se exekuce týká: venkovní bazén.


Předkupní právo:

Předkupní právo na předmět dražby nebylo prokázáno – nebylo uplatněno.

Další věcná břemena a nájemní práva neuvedená v dražební vyhlášce:

Žádná nebyla zjištěna.

Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce:

Nebyla podána - soudní exekutor do zahájení dražby nezjistil, že by byla podána žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr. Pavel Struminský
Komorní 583/4
Český Těšín
737 01
tel: 552 532 411
email: zde
dat. schránka: 5cqcu6e odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.28810602.04.2020 10:09:280,-Kč6 700 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.04.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.288106
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 6 700 000,-Kč

Zveřejněno dne 02.04.2020 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.