Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba pozemku - ostatní plocha, k.ú. Němčice nad Hanou

23 333,-Kč

Vloženo: 13.1.2020 15:41 | Číslo dražby: 53731

Dražba začala 19.02.2020 10:00:00 Dražba skončila 19.02.2020 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
143 EX 00903 / 19 - 020
Počáteční cena:
23 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
35 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Prostějov
Město:
Němčice nad Hanou
GPS souradnice:
49.340327, 17.202105
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je níže uvedená nemovitá věc, a to:

- pozemek parcela č. 3672/25, ostatní plocha o výměře 106 m²,

zapsaná na listu vlastnictví č. 5329 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou.

Na pozemku se nachází studna (kopaná studna s ruční pumpou), trvalé porosty (okrasné keře) a drobná sakrální stavba (boží muka). Jedná se o součástí pozemku.

Popis dražené nemovité věci:
Dražený pozemek se nachází v okrese Prostějov, ve městě Němčice nad Hanou, při ul. Šafaříkova, u rodinného domu č.p. 514. Pozemek je situován mezi veřejnou komunikací a rodinným domem č.p. 514. Pozemek slouží jako přístupový pozemek k tomuto domu, je s domem užíván.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Rozhodnutí o předkupním právu

Dokument 1

2. Sdělení o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.28416519.02.2020 10:01:460,-Kč23 333,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.02.2020 v 10:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.284165
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 23 333,-Kč

Zveřejněno dne 19.02.2020 v 10:30:00

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen v shora uvedené lhůtě předražek zaplatit na účet soudního exekutora. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží. Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem.