Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba rekreační chaty (stavby bez čp/če), včetně zahrady

1 023 000,-Kč

Vloženo: 13.1.2020 14:45 | Číslo dražby: 53730

Dražba začala 19.02.2020 09:30:00 Dražba skončila 19.02.2020 11:46:56
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
143 EX 00542 / 19 - 032
Počáteční cena:
326 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
490 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Želešice
GPS souradnice:
49.117025, 16.562841
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 1421/1, zahrada o výměře 324 m²,
- pozemek parcela č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m². Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1421/2,

zapsané na listu vlastnictví č. 231 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Želešice, katastrální území Želešice.

Součásti a příslušenství:
Venkovní úpravy – přípojka elektro, oplocení, vč. vrat a vrátek, zpevněné plochy, skleník.
Trvalé porosty – ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří.
Vedlejší stavba – jedná se o nepodsklepenou, přízemní, dřevěnou kůlnu, se sedlovou střechou, krytinou eternitovou.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Brno-venkov, v obci Želešice, v zahrádkářské osadě, cca 800 m od zastávky bus „Želešice, u dálnice“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů pro rodinnou rekreaci. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 2017 (pozemek je ve vlastnictví obce Želešice). V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. V obci Želešice je k dispozici základní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 2 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Brně, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku s jinou stavbou bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde jiná stavba (rekreační chata), vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 360 m².

Popis jiné stavba bez čp/če, součásti pozemku parc.č. 1421/2:
Stavba je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, štítové stěny jsou v podkroví obloženy dřevem. Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci. Pro další ocenění znalec uvažuje s lokálním vytápěním objektu, vnitřní omítky budou vápenné hladké, podlahy dřevěné.
Napojení na inženýrské sítě: pouze elektro, ostatní sítě nebylo možno zjistit
Zastavěná plocha objektu činí 36 m². Velikost obytné plochy znalec odhaduje na cca 40 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Rozhodnutí o předkupním právu

Dokument 1

2. Sdělení o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.28461619.02.2020 09:30:420,-Kč326 667,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:31:351 000,-Kč327 667,-Kč
Dražitel č.28367319.02.2020 09:33:021 000,-Kč328 667,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:33:401 000,-Kč329 667,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:34:321 000,-Kč330 667,-Kč
Dražitel č.28365619.02.2020 09:35:161 000,-Kč331 667,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:35:311 000,-Kč332 667,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:37:231 000,-Kč333 667,-Kč
Dražitel č.28205619.02.2020 09:37:3016 333,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:37:5125 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.28205619.02.2020 09:38:1125 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:38:281 000,-Kč401 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:38:431 000,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:39:101 000,-Kč403 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:40:2722 000,-Kč425 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:40:561 000,-Kč426 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:41:231 000,-Kč427 000,-Kč
Dražitel č.28434719.02.2020 09:44:391 000,-Kč428 000,-Kč
Dražitel č.28461619.02.2020 09:47:511 000,-Kč429 000,-Kč
Dražitel č.28434719.02.2020 09:48:401 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.28205619.02.2020 09:48:5810 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.28434719.02.2020 09:49:161 000,-Kč441 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:51:399 000,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.28434719.02.2020 09:51:471 000,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:53:469 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:54:021 000,-Kč461 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:54:341 000,-Kč462 000,-Kč
Dražitel č.28154619.02.2020 09:55:261 000,-Kč463 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:55:451 000,-Kč464 000,-Kč
Dražitel č.28154619.02.2020 09:56:001 000,-Kč465 000,-Kč
Dražitel č.28434719.02.2020 09:56:061 000,-Kč466 000,-Kč
Dražitel č.28365619.02.2020 09:56:251 000,-Kč467 000,-Kč
Dražitel č.28434719.02.2020 09:56:321 000,-Kč468 000,-Kč
Dražitel č.28154619.02.2020 09:56:481 000,-Kč469 000,-Kč
Dražitel č.28434719.02.2020 09:56:571 000,-Kč470 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:57:1033 000,-Kč503 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:57:2535 000,-Kč538 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:58:0912 000,-Kč550 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:58:286 000,-Kč556 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:58:471 000,-Kč557 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:58:541 000,-Kč558 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:59:081 000,-Kč559 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 09:59:121 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 09:59:2610 000,-Kč570 000,-Kč
Dražitel č.28367319.02.2020 10:00:241 000,-Kč571 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:00:341 000,-Kč572 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:00:5910 000,-Kč582 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:01:168 000,-Kč590 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:01:3911 000,-Kč601 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:01:521 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:02:051 000,-Kč603 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:02:151 000,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:02:351 000,-Kč605 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:02:561 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:03:151 000,-Kč607 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:03:251 000,-Kč608 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:03:421 000,-Kč609 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:03:521 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:04:211 000,-Kč611 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:04:321 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:04:461 000,-Kč613 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:05:101 000,-Kč614 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:05:541 000,-Kč615 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:06:061 000,-Kč616 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:06:461 000,-Kč617 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:07:021 000,-Kč618 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:07:1720 000,-Kč638 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:07:512 000,-Kč640 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:08:061 000,-Kč641 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:08:401 000,-Kč642 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:08:481 000,-Kč643 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:09:091 000,-Kč644 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:09:161 000,-Kč645 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:09:376 000,-Kč651 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:09:521 000,-Kč652 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:10:142 000,-Kč654 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:10:271 000,-Kč655 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:10:351 000,-Kč656 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:10:521 000,-Kč657 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:11:191 000,-Kč658 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:11:321 000,-Kč659 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:11:421 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:12:201 000,-Kč661 000,-Kč
Dražitel č.28461619.02.2020 10:12:2830 000,-Kč691 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:13:173 000,-Kč694 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:13:556 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:14:171 000,-Kč701 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:14:421 000,-Kč702 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:15:201 000,-Kč703 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:15:331 000,-Kč704 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:16:151 000,-Kč705 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:16:361 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:17:5715 000,-Kč721 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:18:261 000,-Kč722 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:19:191 000,-Kč723 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:19:511 000,-Kč724 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:20:411 000,-Kč725 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:21:1230 000,-Kč755 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:21:361 000,-Kč756 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:21:501 000,-Kč757 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:22:011 000,-Kč758 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:22:301 000,-Kč759 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:23:271 000,-Kč760 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:23:351 000,-Kč761 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:24:121 000,-Kč762 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:24:291 000,-Kč763 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:24:571 000,-Kč764 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:25:101 000,-Kč765 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:25:311 000,-Kč766 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:25:421 000,-Kč767 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:25:531 000,-Kč768 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:26:061 000,-Kč769 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:26:171 000,-Kč770 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:26:391 000,-Kč771 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:26:461 000,-Kč772 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:27:232 000,-Kč774 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:27:391 000,-Kč775 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:28:441 000,-Kč776 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:29:181 000,-Kč777 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:29:341 000,-Kč778 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:29:511 000,-Kč779 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:31:141 000,-Kč780 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:31:311 000,-Kč781 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:33:481 000,-Kč782 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:34:101 000,-Kč783 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:35:461 000,-Kč784 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:35:561 000,-Kč785 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:36:391 000,-Kč786 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:37:011 000,-Kč787 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:37:325 000,-Kč792 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:38:3910 000,-Kč802 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:39:5110 000,-Kč812 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:40:5020 000,-Kč832 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:41:3220 000,-Kč852 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:42:471 000,-Kč853 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:43:091 000,-Kč854 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:44:071 000,-Kč855 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:44:4010 000,-Kč865 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:45:181 000,-Kč866 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:45:551 000,-Kč867 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:46:271 000,-Kč868 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:46:471 000,-Kč869 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:47:281 000,-Kč870 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:47:441 000,-Kč871 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:48:051 000,-Kč872 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:48:251 000,-Kč873 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:48:591 000,-Kč874 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:49:251 000,-Kč875 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:49:455 000,-Kč880 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:50:041 000,-Kč881 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:50:151 000,-Kč882 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:50:291 000,-Kč883 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:50:561 000,-Kč884 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:51:111 000,-Kč885 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:52:171 000,-Kč886 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:52:291 000,-Kč887 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:52:451 000,-Kč888 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:53:001 000,-Kč889 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:54:3215 000,-Kč904 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:55:141 000,-Kč905 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:56:571 000,-Kč906 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:57:121 000,-Kč907 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:58:071 000,-Kč908 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:58:161 000,-Kč909 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:58:251 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:58:331 000,-Kč911 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:59:021 000,-Kč912 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 10:59:131 000,-Kč913 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 10:59:545 000,-Kč918 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:00:051 000,-Kč919 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:00:121 000,-Kč920 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:00:231 000,-Kč921 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:00:291 000,-Kč922 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:00:381 000,-Kč923 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:00:581 000,-Kč924 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:01:151 000,-Kč925 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:01:431 000,-Kč926 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:01:521 000,-Kč927 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:02:171 000,-Kč928 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:02:361 000,-Kč929 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:02:511 000,-Kč930 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:02:571 000,-Kč931 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:03:321 000,-Kč932 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:03:531 000,-Kč933 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:04:021 000,-Kč934 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:04:111 000,-Kč935 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:04:331 000,-Kč936 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:04:401 000,-Kč937 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:05:065 000,-Kč942 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:05:241 000,-Kč943 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:05:435 000,-Kč948 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:05:541 000,-Kč949 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:06:335 000,-Kč954 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:06:431 000,-Kč955 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:07:031 000,-Kč956 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:07:111 000,-Kč957 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:07:325 000,-Kč962 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:07:431 000,-Kč963 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:08:135 000,-Kč968 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:08:211 000,-Kč969 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:08:355 000,-Kč974 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:08:461 000,-Kč975 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:09:075 000,-Kč980 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:09:171 000,-Kč981 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:12:521 000,-Kč982 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:13:011 000,-Kč983 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:17:371 000,-Kč984 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:17:461 000,-Kč985 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:20:091 000,-Kč986 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:20:201 000,-Kč987 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:21:101 000,-Kč988 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:21:461 000,-Kč989 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:22:531 000,-Kč990 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:23:021 000,-Kč991 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:25:191 000,-Kč992 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:25:301 000,-Kč993 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:27:591 000,-Kč994 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:28:141 000,-Kč995 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:30:411 000,-Kč996 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:30:511 000,-Kč997 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:31:291 000,-Kč998 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:31:431 000,-Kč999 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:32:091 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:32:261 000,-Kč1 001 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:32:461 000,-Kč1 002 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:32:581 000,-Kč1 003 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:33:171 000,-Kč1 004 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:33:311 000,-Kč1 005 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:33:421 000,-Kč1 006 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:34:071 000,-Kč1 007 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:34:191 000,-Kč1 008 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:34:331 000,-Kč1 009 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:34:391 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:35:081 000,-Kč1 011 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:35:171 000,-Kč1 012 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:35:381 000,-Kč1 013 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:35:461 000,-Kč1 014 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:37:171 000,-Kč1 015 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:37:331 000,-Kč1 016 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:39:201 000,-Kč1 017 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:39:341 000,-Kč1 018 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:40:141 000,-Kč1 019 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:40:361 000,-Kč1 020 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:41:051 000,-Kč1 021 000,-Kč
Dražitel č.28399019.02.2020 11:41:291 000,-Kč1 022 000,-Kč
Dražitel č.28461819.02.2020 11:41:561 000,-Kč1 023 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 19.02.2020 v 11:46:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.284618
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 023 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.02.2020 v 11:46:56

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen v shora uvedené lhůtě předražek zaplatit na účet soudního exekutora. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží. Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem.