Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Chata, Hamr na Jezeře, podíl 1/2

373 000,-Kč

Vloženo: 2.12.2019 15:08 | Číslo dražby: 53378

Dražba začala 16.01.2020 10:00:00 Dražba skončila 16.01.2020 11:54:53
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
180 EX 06046 / 12 - 105
Počáteční cena:
135 334,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
203 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Hamr na Jezeře
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. St. 409 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, jehož součástí je stavba Hamr na Jezeře, č. e. 153 - rod. rekreace.
Zapsáno na LV 116, kat. území a obec Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa.

Nemovitost se nachází v chatové rekreační oblasti, v blízkosti Hamerského jezera. Objekt není podsklepen, má 1 NP, stáří je cca 35 let. Přístup k chatě je po nezpevněné cestě, pozemky kolem chaty jsou ve vlastnictví obce Hamr na Jezeře.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
Mgr. Zuzana Sobíšková
Bělohorská 270/17
Praha 6
169 00
tel: +420 242 413 300
email: zde
dat. schránka: kxcqtwv odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Dražitelem č. 279815 bylo uplatněno předkupní právo - právo spoluvlastníka.

2. Stejná podání a los

Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání ve smyslu § 336j odst. 1 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 334/2012 Sb., exekutor udělí příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo a pokud předkupní právo prokázáno nebylo, udělí příklep dražiteli, který byl určen losem.
Případné losování proběhne v sídle Exekutorského úřadu následující pracovní den po dražbě.
Dle § 336i odst. 4 o.s.ř. je dražitel vázán svým podáním, dokud nebude udělen příklep.
Dražitelé, kteří učiní nejvyšší shodné podání, mají právo se losování zúčastnit, případně bude rozhodnuto losem v jejich nepřítomnosti.

3. Přihlášení věřitelé

Česká pojišťovna a.s., zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát
Bohemia Faktoring, a.s., zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, advokát
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, EÚ Praha 3
Raiffeisenbank a.s., zast. JUDr. Jan Rudolf, advokát
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát
FÚ v Liberci
FÚ pro Prahu 1
JUDr. Marcel Smékal, EÚ Praha-východ
JUDr. Petr Kocián, EÚ Brno-venkov

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.28004316.01.2020 10:21:283 000,-Kč138 334,-Kč
Dražitel č.28005116.01.2020 11:09:103 000,-Kč141 334,-Kč
Dražitel č.28004316.01.2020 11:23:483 000,-Kč144 334,-Kč
Dražitel č.279815 (spoluvlastník)16.01.2020 11:24:010,-Kč144 334,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.27974716.01.2020 11:25:063 000,-Kč147 334,-Kč
Dražitel č.279815 (spoluvlastník)16.01.2020 11:25:310,-Kč147 334,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.28004316.01.2020 11:25:375 000,-Kč152 334,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:25:529 000,-Kč161 334,-Kč
Dražitel č.27974716.01.2020 11:25:533 000,-Kč164 334,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:27:1120 000,-Kč184 334,-Kč
Dražitel č.27974716.01.2020 11:27:213 000,-Kč187 334,-Kč
Dražitel č.28005116.01.2020 11:29:2313 000,-Kč200 334,-Kč
Dražitel č.27974716.01.2020 11:29:473 000,-Kč203 334,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:29:5820 000,-Kč223 334,-Kč
Dražitel č.27974716.01.2020 11:30:123 000,-Kč226 334,-Kč
Dražitel č.28005116.01.2020 11:30:593 000,-Kč229 334,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:31:0320 000,-Kč249 334,-Kč
Dražitel č.27974716.01.2020 11:31:403 000,-Kč252 334,-Kč
Dražitel č.28005116.01.2020 11:31:563 000,-Kč255 334,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:32:1220 000,-Kč275 334,-Kč
Dražitel č.27974716.01.2020 11:32:193 000,-Kč278 334,-Kč
Dražitel č.28004316.01.2020 11:32:543 000,-Kč281 334,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:33:0920 000,-Kč301 334,-Kč
Dražitel č.28004316.01.2020 11:33:3720 000,-Kč321 334,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:35:1420 000,-Kč341 334,-Kč
Dražitel č.28004316.01.2020 11:38:183 000,-Kč344 334,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:39:285 666,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.28004316.01.2020 11:42:273 000,-Kč353 000,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:43:417 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.28004316.01.2020 11:44:143 000,-Kč363 000,-Kč
Dražitel č.27748616.01.2020 11:47:367 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.28004316.01.2020 11:49:533 000,-Kč373 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražby

Soudní exekutor uděluje dražiteli

DENISA HOLINOVÁ, Rampasova 144, 46312 Liberec

příklep na vydražené nemovitosti za nejvyšší podání 373.000,- Kč (slovy třistasedmdesáttřitisíckorunčeských).

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a byly vydraženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

2. Námitky proti průběhu dražby

Nebyly podány.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.01.2020 v 11:54:53

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.280043 - Denisa Holinova - Rampasova, 144, Liberec, 463 12
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 373 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.01.2020 v 11:54:53

Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.

V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.
!