Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 podíl na pozencích, LV 103 v obci Kaňovice v okrese Frýdek-Místek

239 507,-Kč

Vloženo: 2.12.2019 8:20 | Číslo dražby: 53372

Dražba začne 24.04.2020 12:00:00 za 131 dní, 21 hodin, 20 minut a 47 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 00368 / 19 - Gaj
Počáteční cena:
239 507,-Kč
Cena stanovena znalcem:
359 260,-Kč
Dražební jistota:
21 500,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Kaňovice
GPS souradnice:
49°44'23.110"N, 18°23'1.520"E
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbolu

Popis předmětu dražby

Jedná se o soubor pozemků situovaný v západní části zastavěného území obce Kaňovice, při hlavní komunikaci, pozemky parc.č. 136/7, 136/8, 136/9 jižně od této komunikace, z ní přístupny, pozemky parc.č. 143/7 a 176/7 severně od této komunikace. Pozemek parc.č. 143/7 je pás podél této komunikace, z ní přístupný, pozemek parc.č. 176/7 je pozemek bez příjezdu, s přístupem pouze po pozemcích jiných vlastníků, za domem čp.51, rovněž ve vlastnictví jiného subjektu.

Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty
Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala