Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Pravy, podíl 1/3

206 037,-Kč

Vloženo: 1.12.2019 18:12 | Číslo dražby: 53369

Dražba začala 29.01.2020 09:00:00 Dražba skončila 29.01.2020 11:13:24
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 00901 / 12 - 125
Počáteční cena:
180 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
270 000,-Kč
Dražební jistota:
60 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Pardubice
Město:
Pravy
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 (jedna třetina) na pozemku parc. č. St. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 23 Pravy, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 405/2 (zahrada), vše v kat. území Pravy, obec Pravy.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je vhodný k modernizaci. Stáří budovy je více jak 100 let. V 80. letech byla provedena částečná modernizace a přístavba verandy. Veranda není dokončená. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Součástí střechy jsou komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, opatřena parapety. Fasáda domu není zateplená. K domu náleží zahrada, na které se nachází přístřešek a stodola v havarijním stavu, vhodná k demolici. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dispoziční řešení domu je 2+1. Koupelna je vybavena vanou. WC je samostatné. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou betonové pokryté keramickou dlažbou, PVC nebo kobercem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. K dispozici je studna a přípojka plynovodu. Vytápění je lokální kamny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 28/1, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 630 m2, je z části zastavěn plochou pod domem a stodolou. Zbylou část tvoří zahrada. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 405/3, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada a je o velikosti 63 m2. Pozemky spolu tvoří jeden celek. Pozemky jsou rovinaté, travnaté, udržované a oplocené. Oplocení je drátěné nebo dřevěné. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.28215629.01.2020 09:04:130,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.28251129.01.2020 10:48:491 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.28275129.01.2020 10:51:321 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.28251129.01.2020 10:52:251 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.28215629.01.2020 10:52:571 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.28251129.01.2020 10:58:151 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.28215629.01.2020 10:59:391 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.28251129.01.2020 11:01:571 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.28215629.01.2020 11:02:161 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.28251129.01.2020 11:02:391 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.28215629.01.2020 11:03:125 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.28251129.01.2020 11:05:251 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.28215629.01.2020 11:06:211 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.28251129.01.2020 11:07:245 037,-Kč201 037,-Kč
Dražitel č.28215629.01.2020 11:08:245 000,-Kč206 037,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 29.01.2020 v 11:13:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.282156
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 206 037,-Kč

Zveřejněno dne 29.01.2020 v 11:13:24


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.