Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Komerční objekt, Habartice u Frýdlantu, podíl 1/2

440 000,-Kč

Vloženo: 1.12.2019 17:53 | Číslo dražby: 53367

Dražba začne 29.01.2020 09:00:00 za 45 dní, 19 hodin, 35 minut a 27 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
207 EX 04442 / 06 - 105
Počáteční cena:
440 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
660 000,-Kč
Dražební jistota:
130 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Habartice
Podíl:
1/2
Podkategorie:
Ostatní komerční objekty
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 29 Habartice, způsob využití: obč. vybavení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 26 (zahrada) vše v kat. území Habartice u Frýdlantu, obec Habartice.

Jedná se o samostatně stojící stavbu se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva (cihla, kámen). Fasáda objektu není zateplená. Stavba je částečně podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavba je opatřena komíny. Okna objektu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné, plné. K objektu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 8 stojí stavba občanského vybavení č.p. 29. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1300 m2. Pozemek parc. č. 26 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 8 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 337 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a studna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 808/1, který je ve vlastnickém právu obce Habartice.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala