Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Komerční objekt, Habartice u Frýdlantu, podíl 1/2

440 000,-Kč

Vloženo: 1.12.2019 17:53 | Číslo dražby: 53367

Dražba začala 29.01.2020 09:00:00 Dražba skončila 29.01.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
207 EX 04442 / 06 - 105
Počáteční cena:
440 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
660 000,-Kč
Dražební jistota:
130 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Habartice
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 29 Habartice, způsob využití: obč. vybavení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 26 (zahrada) vše v kat. území Habartice u Frýdlantu, obec Habartice.

Jedná se o samostatně stojící stavbu se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva (cihla, kámen). Fasáda objektu není zateplená. Stavba je částečně podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavba je opatřena komíny. Okna objektu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné, plné. K objektu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 8 stojí stavba občanského vybavení č.p. 29. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1300 m2. Pozemek parc. č. 26 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 8 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 337 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a studna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 808/1, který je ve vlastnickém právu obce Habartice.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).