Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Nedašov, podíl 8/63

50 000,-Kč

Vloženo: 1.12.2019 17:42 | Číslo dražby: 53366

Dražba začala 29.01.2020 09:00:00 Dražba skončila 29.01.2020 11:14:31
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 02135 / 06 - 325
Počáteční cena:
25 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
50 000,-Kč
Dražební jistota:
11 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Nedašov
Podíl:
8/63
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl id. 8/63 nemovitosti rodinného domu č.p. 35 s pozemky parcelní číslo St. 315 - zastavěná plocha a nádvoří, 3114 - zahrada a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) 3114, katastrální území Nedašov, obec Nedašov.

Jedná se o dům volně stojící, který je jednopodlažní, s malým částečným podsklepením a částečným podkrovím ve stanové a sedlové střeše. Oceňovaný dům č.p. 35 se nachází v obci i v katastrálním území Nedašov. Situován je na stavební parcele číslo St. 315. Okolní zástavbu tvoří obdobné rodinné domy se zahradami a občanská vybavenost. V rodinném domě je zřejmě jedna bytová jednotka o velikosti asi (4+1) s příslušenstvím.

Za rodinným domem se nachází vedlejší stavba.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.28102829.01.2020 09:03:300,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.28275029.01.2020 09:18:321 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.28214129.01.2020 10:26:041 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.28275029.01.2020 10:51:251 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.28102829.01.2020 10:57:511 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.28275029.01.2020 10:59:021 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.28214129.01.2020 11:02:091 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.28275029.01.2020 11:02:431 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.28214129.01.2020 11:03:261 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.28275029.01.2020 11:04:271 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.28214129.01.2020 11:04:441 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.28102829.01.2020 11:05:445 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.28214129.01.2020 11:06:205 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.28102829.01.2020 11:09:315 000,-Kč50 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 29.01.2020 v 11:14:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.281028
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 000,-Kč

Zveřejněno dne 29.01.2020 v 11:14:31


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.