Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 15421 m2, Rohatec, podíl 1/4

47 000,-Kč

Vloženo: 1.12.2019 17:21 | Číslo dražby: 53365

Dražba začala 29.01.2020 09:00:00 Dražba skončila 29.01.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 08143 / 15 - 41
Počáteční cena:
38 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
57 000,-Kč
Dražební jistota:
13 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Rohatec
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemcích parc. č. 3817 (trvalý travní porost) a parc. č. 3818 (vodní plocha) v kat. území Rohatec.

Dražené pozemky parc. č. 3817 a parc. č. 3818 se nacházejí cca 500 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Rohatec. Jedná se o sousedící travnaté pozemky dohromady tvořící pravidelný tvar. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a vodní plocha o výměře 15 421 m2. Soubor pozemků je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a na jihovýchodní straně korytem řeky Járek. V době oceňování byly pozemky nevyužívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3528, který je ve vlastnictví obce Rohatec.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27809129.01.2020 09:07:200,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.28211229.01.2020 09:08:181 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.28260229.01.2020 09:08:511 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.27809129.01.2020 09:10:491 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.27875929.01.2020 09:17:391 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.28039629.01.2020 09:17:491 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.28200329.01.2020 09:21:391 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.27809129.01.2020 09:53:151 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.28039629.01.2020 10:47:041 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.27809129.01.2020 10:52:371 000,-Kč47 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

2. Výzva přihlášeným věřitelům

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 29.01.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.278091
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 47 000,-Kč

Zveřejněno dne 29.01.2020 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.