Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 13308 m2, Brzánky, podíl 1/4

75 000,-Kč

Vloženo: 7.11.2019 15:16 | Číslo dražby: 53168

Dražba začala 10.12.2019 10:00:00 Dražba skončila 10.12.2019 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
151 EX 00906 / 15 - 409
Počáteční cena:
75 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
150 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Brzánky
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech:
- parc.č. 74/1 ovocný sad o výměře 13308 m2
To je zapsáno na LV 268, kat.území Brzánky, obec Brzánky, okres Litoměřice.

Oceňovaný pozemek parc. č. 74/1 se nachází severně od intravilánu obce, právě u autobusové zastávky „Brzánky“ u křížení silnice Vrbice – Kiškovice a odbočky od Brzánek. Pozemek má nepravidelný lichoběžníkový tvar a je mírně svažitý. Na pozemku se nachází ovocný sad, který je přístupný polní cestou v jižní části pozemku z asfaltové komunikace

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Filip Exner
Střížkovská 734/66
Praha 8
180 00
tel: 220 400 372
email: zde
dat. schránka: 4p6tecf odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27558910.12.2019 10:28:040,-Kč75 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 10.12.2019 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.275589
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 75 000,-Kč

Zveřejněno dne 10.12.2019 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.