Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Dubňany

1 260 000,-Kč

Vloženo: 7.11.2019 14:51 | Číslo dražby: 53165

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
007 EX 00008 / 17 - 71
Cena stanovena znalcem:
1 260 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Dubňany
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- pozemek parcelní číslo. 1331 o vyměře 615m2 , druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Dubňany č.p. 10, rod.dům, pozemek parcelní číslo. 1332 o vyměře 390m2 , druh pozemku zahrada, pozemek parcelní číslo. 1333 o vyměře 73m2, druh pozemku vodní plocha, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Dubňany, katastrální území Dubňany, na listu vlastnictví č. 5178. Nemovité věci jsou ve společném jmění povinného a Jany Tománkové.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří: přízemní, zděná vedlejší stavba ve dvoře využívaná jako sklad, zpevněná plocha ve
dvoře, přípojky inženýrských sítí, oplocení

Rodinný dům č.p. 10 je obdélníkového půdorysného tvaru. Je přízemní, nepodsklepený, bez vestavěného obytného podkroví. Má sklonitou, sedlovou střechu. Dům je užíván jako jedna bytová jednotka. Hlavní vstup do obytné části domu je z průjezdu přes vchodové dveře do vstupní chodby a odtud postupně do všech
obytných prostorů v přízemí. Vstup do dvora je dveřmi zadního průčelí domu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Hodonín
Mgr. Kamil Brančík
Sadová 15
Hodonín
695 01
tel: 518 346 669
email: zde
dat. schránka: wbjg785 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby