Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 158 m2, Dubí u Kladna, podíl 1/2

43 500,-Kč

Vloženo: 7.11.2019 13:56 | Číslo dražby: 53163

Dražba začala 13.01.2020 11:00:00 Dražba skončila 13.01.2020 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
220 EX 12814 / 12 - 196
Počáteční cena:
43 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
87 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kladno
Město:
Kladno
Podíl:
1/2
Podkategorie:
Ostatní
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. 1631/214 ostatní plocha o výměře 158 m2
To je zapsáno na LV 305/78, kat.území Dubí u Kladna, obec Kladno, okres Kladno.

Pozemek je rovinatý se zpevněným povrchem. Je přístupný přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je součástí větší zpevněné plochy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).