Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Rakovník, podíl 1/12

85 000,-Kč

Vloženo: 7.11.2019 13:32 | Číslo dražby: 53161

Dražba začala 13.01.2020 11:00:00 Dražba skončila 13.01.2020 13:07:12
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
220 EX 08761 / 13 - 145
Počáteční cena:
78 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
117 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Rakovník
Podíl:
1/12
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 na nemovitostech:
- parc.č. St. 158 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 830 m2, jehož součástí je stavba č.p. 15, bydlení
- parc.č. 858/1 orná půda o výměře 5151 m2
To je zapsáno na LV 363, kat.území Rynholec, obec Rynholec, okres Rakovník.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s půdou. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. V domě je bytová jednotka o dispozici 3+1.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.275671 (spoluvlastník)13.01.2020 11:07:040,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.27968313.01.2020 11:51:461 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.275671 (spoluvlastník)13.01.2020 12:22:321 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.27968313.01.2020 12:23:411 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.275671 (spoluvlastník)13.01.2020 12:53:300,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.27968313.01.2020 12:57:141 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.275671 (spoluvlastník)13.01.2020 12:57:321 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.27968313.01.2020 13:01:191 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.275671 (spoluvlastník)13.01.2020 13:01:290,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.27968313.01.2020 13:01:441 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.275671 (spoluvlastník)13.01.2020 13:02:120,-Kč85 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.01.2020 v 13:07:12

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.275671
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 85 000,-Kč

Zveřejněno dne 13.01.2020 v 13:07:12

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.