Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 127944 m2, Polizy, podíl 1/18

270 161,-Kč

Vloženo: 7.11.2019 13:14 | Číslo dražby: 53160

Dražba začala 07.01.2020 09:00:00 Dražba skončila 07.01.2020 12:42:22
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
040 EX 00367 / 07 - 88
Počáteční cena:
142 160,-Kč
Cena stanovena znalcem:
213 240,-Kč
Dražební jistota:
106 620,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Hradec Králové
Město:
Osice
Podíl:
1/18
Podkategorie:
Zemědělská půda
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na nemovitostech:
- parc.č. 135/24 orná půda o výměře 46823 m2
- parc.č. 136/1 ostatní plocha o výměře 477 m2
- parc.č. 136/2 ostatní plocha o výměře 168 m2
- parc.č. 144/5 ostatní plocha o výměře 45 m2
- parc.č. 152/4 trvalý travní porost o výměře 7624 m2
- parc.č. 152/6 trvalý travní porost o výměře 47 m2
- parc.č. 155/14 trvalý travní porost o výměře 11399 m2
- parc.č. 155/17 trvalý travní porost o výměře 1286 m2
- parc.č. 155/18 trvalý travní porost o výměře 7103 m2
- parc.č. 155/20 trvalý travní porost o výměře 38 m2
- parc.č. 160/2 orná půda o výměře 21148 m2
- parc.č. 165/8 vodní plocha o výměře 137 m2
- parc.č. 166/2 ostatní plocha o výměře 167 m2
- parc.č. 167/9 orná půda o výměře 10239 m2
- parc.č. 167/12 orná půda o výměře 21166 m2
- parc.č. 171/4 orná půda o výměře 77 m2
To je zapsáno na LV 55, kat.území Polizy, obec Osice, okres Hradec Králové.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Prachatice
Mgr. Kamil Košina
Zdíkov 79
Stachy
384 73
tel: 388311061
email: zde
dat. schránka: tfsg8mx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 09:00:321 000,-Kč143 160,-Kč
Dražitel č.27862307.01.2020 09:03:291 000,-Kč144 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 09:04:190,-Kč144 160,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.27862307.01.2020 09:05:551 000,-Kč145 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 09:23:061 000,-Kč146 160,-Kč
Dražitel č.27862307.01.2020 09:27:381 000,-Kč147 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 09:31:001 000,-Kč148 160,-Kč
Dražitel č.27862307.01.2020 09:36:081 000,-Kč149 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 09:41:121 000,-Kč150 160,-Kč
Dražitel č.27862307.01.2020 09:41:451 000,-Kč151 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 10:04:361 000,-Kč152 160,-Kč
Dražitel č.27862307.01.2020 10:07:171 000,-Kč153 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 10:29:151 000,-Kč154 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 10:30:061 000,-Kč155 160,-Kč
Dražitel č.27862307.01.2020 10:58:511 000,-Kč156 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:05:2210 000,-Kč166 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 11:25:081 000,-Kč167 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:29:281 000,-Kč168 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 11:45:431 000,-Kč169 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:53:232 000,-Kč171 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 11:54:531 000,-Kč172 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:55:232 000,-Kč174 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 11:56:011 000,-Kč175 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:56:412 000,-Kč177 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 11:56:581 000,-Kč178 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:57:302 000,-Kč180 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 11:57:511 000,-Kč181 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:58:323 000,-Kč184 160,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 11:58:481 000,-Kč185 160,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:59:275 001,-Kč190 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 11:59:451 000,-Kč191 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 11:59:581 000,-Kč192 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:00:291 000,-Kč193 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:00:575 000,-Kč198 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:01:511 000,-Kč199 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:02:352 000,-Kč201 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:03:005 000,-Kč206 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:04:051 000,-Kč207 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:04:221 000,-Kč208 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:07:051 000,-Kč209 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:07:395 000,-Kč214 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:09:141 000,-Kč215 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:09:365 000,-Kč220 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:11:481 000,-Kč221 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:12:165 000,-Kč226 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:12:361 000,-Kč227 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:13:025 000,-Kč232 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:13:321 000,-Kč233 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:14:145 000,-Kč238 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:16:091 000,-Kč239 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:16:505 000,-Kč244 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:18:451 000,-Kč245 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:19:055 000,-Kč250 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:21:001 000,-Kč251 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:21:175 000,-Kč256 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:26:141 000,-Kč257 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:26:465 000,-Kč262 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:31:391 000,-Kč263 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:31:541 000,-Kč264 161,-Kč
Dražitel č.279526 (spoluvlastník)07.01.2020 12:36:341 000,-Kč265 161,-Kč
Dražitel č.278931 (spoluvlastník)07.01.2020 12:37:225 000,-Kč270 161,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 07.01.2020 v 12:42:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.278931
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 270 161,-Kč

Zveřejněno dne 07.01.2020 v 12:42:22

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.