Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Šumburk nad Desnou

670 000,-Kč

Vloženo: 15.1.2021 8:45 | Číslo dražby: 56965

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
080 EX 01558 / 10 - 112
Cena stanovena znalcem:
670 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Tanvald
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o pozemek parc. č. St. 270 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 238, dále pozemek parc. č. 126/6 - trvalý travní porost, zapsáno na LV 728 v kat. Šumburk nad Desnou, obec Tanvald, okr. Jablonec nad Nisou

Objekt je založen na kamenných základech, izolace chybí, obvodové zdivo je cihelné a kamenné tl. 45-60cm. Okna jsou dřevěná špaletová. Krov je dřevěný vázaný, zastřešení objektu tvoří sedlová
střecha s krytinou z falcovaného plechu. Žlaby a svody jsou neúplné, provedené z pozinkovaného plechu. Venkovní omítka fasády je poškozená,, sokl kamenný. Hromosvod chybí. Objekt je napojen
na veřejné rozvody el. energie.
Stavba sestává z částí:
1. 1NP část obytná s bytem s předpokládaným standardním příslušenstvím a vybavením
2. půda
3. příslušenstvím je dřevěná veranda, přípojky sítí (rozvody NN, voda z pramene, žumpa) a zanedbatelné venkovní úpravy.
Stavebně technický stav je zanedbaný, na celé budově jsou patrny známky chátrání, stav je před rekonstrukcí.
Započitatelná plocha celkem (odhad) 69m2
Užitková plocha celkem (odhad) 140m2

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Mgr. Martin Slavata
Táborská 527
Mladá Boleslav
293 05
tel: +420 326 736 952
email: zde
dat. schránka: mevg8zb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby