Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Štarnov u Přemyslovic, podíl 1/2

186 667,-Kč

Vloženo: 15.1.2021 7:49 | Číslo dražby: 56963

Dražba začne 02.03.2021 14:00:00 za 4 dny, 12 hodin, 25 minut a 23 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
141 EX 00926 / 11 - 541
Počáteční cena:
186 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
280 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Prostějov
Město:
Přemyslovice
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovitosti:

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 44 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Štarnov, č.p. 31, rod. dům
(stavba stojí na pozemku p.č. St. 44) a pozemku p.č. 434 - zahrada, vše v k.ú. Štarnov u Přemyslovic, obec Přemyslovice,okres Prostějov.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Přemyslovice, v místní části
Štarnov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.Předmět ocenění se nachází na adrese:Štarnov 31, 798 52 Přemyslovice - Štarnov. Parkování je možné na vlastním pozemku.Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné,
zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 464/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a dále přes pozemek p.č. 464/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Přemyslovice, č.p. 281, 798 51
Přemyslovice.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a plynové vedení (pouze HUP), studna. Dle informací ČSÚ v obci Přemyslovice je dále možné napojení na obecní vodovod.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 se základním sociálním zařízením, které ovšem neodpovídá současným požadavkům.Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech značně zanedbána. Přibližně v roce 1950 byla provedena přístavba k původnímu objektu. Celkový technický stav a údržbu lze
ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Tachov
Mgr. Pavel Pajer
Hornická 1786
Tachov
347 01
tel: 373700843
email: zde
dat. schránka: hxzq6yu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala