Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 304 m2, Bludov

266 667,-Kč

Vloženo: 4.1.2021 9:31 | Číslo dražby: 56812

Dražba začala 15.02.2021 11:00:00 Dražba skončila 15.02.2021 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
080 EX 01396 / 08 - 155
Počáteční cena:
266 667,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
400 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Bludov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:

Jedná se o pozemky parc. č. 656/1, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 257, a parc. č. 657/1.


Na LV jsou zapsány dvě pozemkové parcely:
Parc. č. 656/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m2
Parc. č. 657/1 – zahrada o výměře 83 m2
Parcely tvoří souvislou plochu nepravidelného tvaru o celkové výměře 304 m2. Je součástí lokality s historickou zástavbou rodinnými domy v podstatě v jádru obce (cca 240 m severně od chrámu sv. Jiří). Pozemek je podle územního plánu součástí plochy SO (plochy smíšené obytné). Pozemek je komunikačně napojen na veřejnou komunikaci prostřednictvím sousedících obecních pozemků. Z přiléhající komunikace je možnost napojení na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Mgr. Martin Slavata
Táborská 527
Mladá Boleslav
293 05
tel: +420 326 736 952
email: zde
dat. schránka: mevg8zb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).