Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Golčův Jeníkov, podíl 1/2

933 333,-Kč

Vloženo: 27.7.2020 12:00 | Číslo dražby: 55464

Dražba začala 03.09.2020 10:00:00 Dražba skončila 03.09.2020 11:06:44
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
080 EX 00053 / 20 - 92
Počáteční cena:
733 333,-Kč
Minimální příhoz:
50 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 100 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Havlíčkův Brod
Město:
Golčův Jeníkov
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

1. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: pozemek parc. č. St. 350 o výměře 227m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov, zapsáno na listu vlastnictví 249 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracovišti Havlíčkův Brod, součástí pozemku je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: stavba č.p. 299, část obce Golčův Jeníkov - bydlení v katastrálním území Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov zapsáno, na listu vlastnictví 249 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracovišti Havlíčkův Brod,
2. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na: pozemek parc. č. 2095/1 o výměře 135m2 - zahrada v katastrálním území Golčův Jeníkov, obec Golčův Jeníkov, zapsáno na listu vlastnictví 249 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracovišti Havlíčkův Brod, včetně příslušenství: t.j.: zděná kůlna, garáž s přístavkem, dřevěný plot s podezdívkou.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Mgr. Martin Slavata
Táborská 527
Mladá Boleslav
293 05
tel: +420 326 736 952
email: zde
dat. schránka: mevg8zb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Věcná břemena a nájemní práva

Další věcná břemena a výměnky, nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce nebyla zjištěna.

2. Oznámení o vylučovací žalobě

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30199103.09.2020 10:00:420,-Kč733 333,-Kč
Dražitel č.300705 (spoluvlastník)03.09.2020 10:01:460,-Kč733 333,-Kč
Dražitel č.30199103.09.2020 10:16:1750 000,-Kč783 333,-Kč
Dražitel č.30171003.09.2020 10:24:5750 000,-Kč833 333,-Kč
Dražitel č.30199103.09.2020 10:28:1450 000,-Kč883 333,-Kč
Dražitel č.300705 (spoluvlastník)03.09.2020 10:56:010,-Kč883 333,-Kč
Dražitel č.30171003.09.2020 11:00:5350 000,-Kč933 333,-Kč
Dražitel č.300705 (spoluvlastník)03.09.2020 11:01:440,-Kč933 333,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.09.2020 v 11:06:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.300705
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 933 333,-Kč

Zveřejněno dne 03.09.2020 v 11:06:44

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.