Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Židovice, podíl 1/3

243 333,-Kč

Vloženo: 22.7.2020 12:11 | Číslo dražby: 55439

Dražba začala 13.08.2020 10:00:00 Dražba skončila 13.08.2020 11:00:14
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
080 EX 00048 / 20 - 236
Počáteční cena:
223 333,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
335 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Jičín
Město:
Židovice
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Draženy budou nemovité věci v katastrálním území Židovice, okres Jičín, a to:

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na:
pozemek parc.č. St. 48 o výměře 652m2 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Židovice, obec Židovice, zapsáno na listu vlastnictví 67 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, součástí pozemku je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na: stavba č.p. 25, část obce Židovice - bydlení.

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na: pozemek parc. č.St. 111 o výměře 21m2 - zastavěná plocha a nádvoří , součástí pozemku je spoluvlastnický podíl ovelikosti 1/3 na: stavba bez č.p./č.e., část obce Židovice - jiná st.

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na: pozemek
parc.č.477/4 o výměře 418m2 zahrada

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na: pozemek parc.č. 477/10 o výměřee 145m2 - ostatní plocha

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na: pozemek parc.č. 477/17 o výmřee 76m2 - ostatní plocha


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Mladá Boleslav
Mgr. Martin Slavata
Táborská 527
Mladá Boleslav
293 05
tel: +420 326 736 952
email: zde
dat. schránka: mevg8zb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení o předkupním právu a právu zpětné koupě

Do zahájení dražebního jednání nikdo neprokázal předkupní právo ani výhradu zpětné koupě k prodávaným nemovitostem.

2. Věcná břemena a nájemní práva

Další věcná břemena a výměnky, nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce nebyla zjištěna.

3. Oznámení o vylučovací žalobě

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.30000013.08.2020 10:01:110,-Kč223 333,-Kč
Dražitel č.29998413.08.2020 10:13:5510 000,-Kč233 333,-Kč
Dražitel č.30000013.08.2020 10:55:1410 000,-Kč243 333,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 13.08.2020 v 11:00:14

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.300000
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 243 333,-Kč

Zveřejněno dne 13.08.2020 v 11:00:14

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.