Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba pozemků - kat. území Moravská Ostrava, celková výměra 7 859 m²

504 000,-Kč

Vloženo: 2.7.2020 15:08 | Číslo dražby: 55292

Dražba začala 05.08.2020 10:00:00 Dražba skončila 05.08.2020 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
102 EX 00447 / 04 - 348
Počáteční cena:
504 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
756 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
GPS souradnice:
49.844952, 18.267083
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba je prováděna soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským, LL.M., zástupcem soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, Exekutorský úřad Ostrava, kterému ke dni 28.2.2017 zanikl výkon exekutorského úřadu.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci povinného, a to:

- pozemek parcela č. 2051/2, ostatní plocha o výměře 3484 m²,
- pozemek parcela č. 2070/4, ostatní plocha o výměře 4375 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2769 u Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Pozemek parc.č. 2070/4 slouží jako komunikace (chodníky a cesty) a doprovodná zeleň.
Pozemek parc.č. 2051/2 slouží jako komunikace (chodník a cesta) a zeleň.
Na pozemcích parc.č. 2070/4 a 2051/2 se nachází trvalé porosty a venkovní úpravy (zpevněné plochy).
Pozemky parc.č. 2070/4 a 2051/2 jsou dle platného Územního plánu zařazeny v plochách smíšených obytných.

Celková výměra pozemků činí 7 859 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Sdělení o zahájení dražby

Dokument 1

2. Rozhodnutí o předkupním právu

Dokument 1

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2012).