Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 14386 m2, Radovesnice II, podíl 1/6

60 000,-Kč

Vloženo: 22.6.2020 13:30 | Číslo dražby: 55200

Dražba začala 29.07.2020 11:00:00 Dražba skončila 29.07.2020 12:23:21
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
134 EX 12018 / 15 - 551
Počáteční cena:
28 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
42 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Radovesnice II
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Pozemek se nachází cca 1 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Radovesnice II. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 14 386 m2. Pozemek není v terénu blíže
ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29909729.07.2020 11:08:470,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.29882829.07.2020 11:09:462 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.29906729.07.2020 11:52:162 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.29929729.07.2020 11:52:342 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.29882829.07.2020 11:53:182 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.29909729.07.2020 11:53:352 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.29882829.07.2020 11:54:002 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.29929729.07.2020 11:55:082 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.29882829.07.2020 11:57:062 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.29906729.07.2020 11:58:142 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.29882829.07.2020 11:59:052 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.29909729.07.2020 12:01:102 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.29928829.07.2020 12:05:502 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.29909729.07.2020 12:07:122 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.29928829.07.2020 12:11:522 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.29909729.07.2020 12:13:482 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.29928829.07.2020 12:18:212 000,-Kč60 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 29.07.2020 v 12:23:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.299288
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 60 000,-Kč

Zveřejněno dne 29.07.2020 v 12:23:21

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.