Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba pozemku - orná půda o výměře 14109 m², k.ú. Holasovice, podíl 1/2

252 000,-Kč

Vloženo: 18.6.2020 15:06 | Číslo dražby: 55179

Dražba začala 22.07.2020 14:30:00 Dražba skončila 22.07.2020 15:33:21
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
143 EX 00591 / 16 - 370
Počáteční cena:
112 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
169 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Holasovice
GPS souradnice:
49.996250, 17.825919
Podíl:
1/2
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 1018, orná půda o výměře 14109 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 903 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Holasovice, katastrální území Holasovice.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražený pozemek se nachází v okrese Opava, v obci Holasovice, východně od souvisle zastavěného území. Na pozemku se nachází meliorační betonová skruž (ve vlastnictví třetí osoby – není předmětem tohoto ocenění). Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách zemědělských, takto byl i oceněn.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Rozhodnutí o předkupním právu

Dokument 1

2. Sdělení o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29761822.07.2020 14:30:090,-Kč112 667,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 14:31:131 000,-Kč113 667,-Kč
Dražitel č.29788622.07.2020 14:33:031 000,-Kč114 667,-Kč
Dražitel č.29875522.07.2020 14:33:441 000,-Kč115 667,-Kč
Dražitel č.29788622.07.2020 14:34:281 000,-Kč116 667,-Kč
Dražitel č.29718022.07.2020 14:36:131 000,-Kč117 667,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 14:37:1523 333,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.29700922.07.2020 14:42:1584 333,-Kč225 333,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 14:44:271 000,-Kč226 333,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 14:57:021 000,-Kč227 333,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 14:57:441 000,-Kč228 333,-Kč
Dražitel č.29814722.07.2020 14:59:481 000,-Kč229 333,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:00:041 000,-Kč230 333,-Kč
Dražitel č.29814722.07.2020 15:03:541 000,-Kč231 333,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:04:221 667,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:04:491 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:05:251 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:05:371 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:06:151 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:08:351 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:09:131 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:09:261 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:09:491 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:10:171 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:10:311 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:12:251 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:12:431 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:13:571 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:14:491 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:18:381 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:19:111 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:23:151 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.29858022.07.2020 15:24:001 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.29761822.07.2020 15:28:211 000,-Kč252 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.07.2020 v 15:33:21

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.297618
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 252 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.07.2020 v 15:33:21

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen v shora uvedené lhůtě předražek zaplatit na účet soudního exekutora. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží. Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem.