Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba pozemků - ostatní plocha a orná půda, o celkové výměře 1069 m², k.ú. Holasovice, podíl 1/2

15 667,-Kč

Vloženo: 18.6.2020 14:57 | Číslo dražby: 55178

Dražba začala 22.07.2020 14:00:00 Dražba skončila 22.07.2020 14:38:22
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
143 EX 00591 / 16 - 369
Počáteční cena:
8 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
13 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Holasovice
GPS souradnice:
49.992527, 17.825180
Podíl:
1/2
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. 1162, ostatní plocha o výměře 395 m²,
- pozemek parcela č. 1163, orná půda o výměře 674 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 660 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Holasovice, katastrální území Holasovice.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené pozemky se nachází v okrese Opava, v obci Holasovice, jihovýchodně od souvisle zastavěného území, poblíž řeky Opava. Na pozemku parc.č. 1162 se nachází trvalé porosty v minimálním množství. Pozemek parc.č. 1162 je v Územním plánu zařazen v plochách ÚSES (lokální biocentrum v NR biokoridoru), parc.č. 1163 je zařazena v plochách zemědělských. Jedná se o zemědělské pozemky, takto byly i oceněny.Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Rozhodnutí o předkupním právu

Dokument 1

2. Sdělení o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29761722.07.2020 14:00:270,-Kč8 667,-Kč
Dražitel č.29810922.07.2020 14:01:161 000,-Kč9 667,-Kč
Dražitel č.29815122.07.2020 14:09:131 000,-Kč10 667,-Kč
Dražitel č.29761722.07.2020 14:18:141 000,-Kč11 667,-Kč
Dražitel č.29810922.07.2020 14:21:311 000,-Kč12 667,-Kč
Dražitel č.29761722.07.2020 14:29:171 000,-Kč13 667,-Kč
Dražitel č.29810922.07.2020 14:29:471 000,-Kč14 667,-Kč
Dražitel č.29761722.07.2020 14:33:221 000,-Kč15 667,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.07.2020 v 14:38:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.297617
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 15 667,-Kč

Zveřejněno dne 22.07.2020 v 14:38:22

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen v shora uvedené lhůtě předražek zaplatit na účet soudního exekutora. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží. Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem.