Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba pozemku - orná půda o výměře 4132 m², k.ú. Držkovice, podíl 1/2

82 333,-Kč

Vloženo: 18.6.2020 14:39 | Číslo dražby: 55175

Dražba začala 22.07.2020 10:30:00 Dražba skončila 22.07.2020 11:46:10
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
143 EX 00591 / 16 - 367
Počáteční cena:
33 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
50 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Opava
GPS souradnice:
49.991369, 17.826100
Podíl:
1/2
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 121/44, orná půda o výměře 4132 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 152 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Opava, katastrální území Držkovice.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražený pozemek se nachází ve městě Opava, k.ú. Držkovice, mimo souvisle zastavěného území, poblíž obce Holasovice. Na pozemku se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách zemědělských, takto byl i oceněn.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
JUDr. Jiří Trojanovský
Potoční 1094
Frýdek-Místek
73801
tel: 558 438 091
email: zde
dat. schránka: 94dniqp odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Rozhodnutí o předkupním právu

Dokument 1

2. Sdělení o zahájení dražby

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29761522.07.2020 10:31:110,-Kč33 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 10:38:561 000,-Kč34 333,-Kč
Dražitel č.29872122.07.2020 10:53:331 000,-Kč35 333,-Kč
Dražitel č.29718222.07.2020 10:54:591 000,-Kč36 333,-Kč
Dražitel č.29847922.07.2020 10:55:521 000,-Kč37 333,-Kč
Dražitel č.29718222.07.2020 10:56:071 000,-Kč38 333,-Kč
Dražitel č.29847922.07.2020 10:56:181 000,-Kč39 333,-Kč
Dražitel č.29718222.07.2020 10:56:431 000,-Kč40 333,-Kč
Dražitel č.29847922.07.2020 10:56:592 000,-Kč42 333,-Kč
Dražitel č.29718222.07.2020 10:57:091 000,-Kč43 333,-Kč
Dražitel č.29847922.07.2020 10:57:252 000,-Kč45 333,-Kč
Dražitel č.29718222.07.2020 10:57:361 000,-Kč46 333,-Kč
Dražitel č.29847922.07.2020 10:58:441 000,-Kč47 333,-Kč
Dražitel č.29718222.07.2020 10:58:561 000,-Kč48 333,-Kč
Dražitel č.29847922.07.2020 10:59:031 000,-Kč49 333,-Kč
Dražitel č.29718222.07.2020 10:59:301 000,-Kč50 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:00:491 000,-Kč51 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:03:361 000,-Kč52 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:05:141 000,-Kč53 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:05:311 000,-Kč54 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:06:591 000,-Kč55 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:07:091 000,-Kč56 333,-Kč
Dražitel č.29761522.07.2020 11:08:471 000,-Kč57 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:09:011 000,-Kč58 333,-Kč
Dražitel č.29761522.07.2020 11:09:141 000,-Kč59 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:09:351 000,-Kč60 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:09:541 000,-Kč61 333,-Kč
Dražitel č.29761522.07.2020 11:10:101 000,-Kč62 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:10:331 000,-Kč63 333,-Kč
Dražitel č.29761522.07.2020 11:11:031 000,-Kč64 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:11:131 000,-Kč65 333,-Kč
Dražitel č.29761522.07.2020 11:11:491 000,-Kč66 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:12:181 000,-Kč67 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:13:191 000,-Kč68 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:13:361 000,-Kč69 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:15:561 000,-Kč70 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:16:171 000,-Kč71 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:19:341 000,-Kč72 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:20:031 000,-Kč73 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:23:201 000,-Kč74 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:24:201 000,-Kč75 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:28:091 000,-Kč76 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:28:401 000,-Kč77 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:33:081 000,-Kč78 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:33:411 000,-Kč79 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:37:031 000,-Kč80 333,-Kč
Dražitel č.29857922.07.2020 11:37:381 000,-Kč81 333,-Kč
Dražitel č.29814522.07.2020 11:41:101 000,-Kč82 333,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.07.2020 v 11:46:10

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.298145
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 82 333,-Kč

Zveřejněno dne 22.07.2020 v 11:46:10

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen v shora uvedené lhůtě předražek zaplatit na účet soudního exekutora. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží. Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem.