Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 22715 m2, Cetenov

408 000,-Kč

Vloženo: 5.6.2020 12:11 | Číslo dražby: 55062

Dražba začala 08.07.2020 09:00:00 Dražba skončila 08.07.2020 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
192 EX 00681 / 19 - 148
Počáteční cena:
408 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
613 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Cetenov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci :
pozemek p.č. 162 o vyměře 13790m2, druh pozemku lesní pozemek
pozemek p.č 165/2 o vyměře 782m2, druh pozemku ostatní plocha,
pozemek p.č.165/9 o vyměře 4128m2, druh pozemku lesní pozemek
pozemek p.č.165/10 o vyměře 697m2, druh pozemku lesní pozemek
pozemek p.č.165/11 o vyměře 3318m2 druh pozemku lesní pozemek

To vše zapsano v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro obec Cetenov, katastrální území Cetenov, na listu vlastnictví č. 68

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Kutná Hora
Mgr. Veronika Jakubovská
Česká 325/41
Kutná Hora
284 01
tel: +420 327 516 790
email: zde
dat. schránka: am3hpeq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).