Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id.1/2 rodinného domu s pozemky v obci Horní Smržov

151 600,-Kč

Vloženo: 5.6.2020 11:39 | Číslo dražby: 55061

Dražba začne 22.07.2020 10:00:00 za 7 dní, 9 hodin, 13 minut a 32 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
009 EX 00721 / 16 - 237
Počáteční cena:
151 600,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
227 400,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Blansko
Město:
Horní Smržov
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Rodinný dům se nachází v obci Horní Smržov, č. pop. 106.Jde o dům samostatný, nepodsklepený, přízemní, se sklonitou střechou s podkrovím.
Dům je obklopen pozemky parc. č. 561 a 559, pozemek parc. č. 560 není v jednom funkčním celku s rodinným domem a pozemky, které jej obklopují. Před domem, ze severní strany protéká potok a pozemek parc. č. 560 je silně podmáčen.

Nemovitost byla přístupná pouze zvenčí. Dům je samostatný, pravděpodobně nepodsklepený, přízemní se sklonitou střechou a bez podkrovím. Uliční fasáda je orientována k severozápadu. Přístup do domu je z uliční strany přes dvůr do levé části domu. Dům je dle fotomapy pravidelného půdorysu, přibližně do tvaru písmene L, kdy na obytnou část navazuje vedlejší stavba – stodola (při pohledu z ulice pravá část domu). Mezi obytnou částí a stodolou, je tak vzniklý prostor, kde se nachází pravděpodobně menší zahrádka.
Celkově je nemovitost pravděpodobně dlouhodobě neužívána a neudržována. Je v podprůměrném stavebně technickém stavu, s velmi zanedbanou údržbou. Dům je umístěn na úpatí kopce, který je svažitý směrem k severu. Dům je tedy významně zastíněn a celkově orientován na sever.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 721/16 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Ing. David Jánošík se sídlem Gočárova 1105/36, 500 02 Hradec Králové, insolvenční
správce dlužníka OptexStar s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha, IČ 26274604, proti povinnému: MARTIN SOUŠEK, Husova 165/5, 60200, Brno, nar.15.02.1973, IČ 72385146 ve výši 112 395,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:
id. ½ pozemků p.č. St. 94 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – rod. dům č.p. 106 v
části obce Horní Smržov, a p.č. 559 trvalý travní porost, p.č. 560 trvalý travní porost a p.č. 561 zahrada,
zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Boskovice, pro obec a katastrální území Horní Smržov na listu vlastnictví č. 402

Dražba zatím nezačala