Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 9747 m2, Klučenice

169 000,-Kč

Vloženo: 5.6.2020 11:33 | Číslo dražby: 55060

Dražba začala 08.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 08.07.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
192 EX 00681 / 19 - 149
Počáteční cena:
169 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
253 500,-Kč
Dražební jistota:
80 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Příbram
Město:
Klučenice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci ve vlastnictví povinného 1/: pozemek parcelní číslo. 858 o výměře 9747 m2, lesní pozemek, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram,pro obec Klučenice, katastrální území Klučenice, na listu vlastnictví č. 753

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Kutná Hora
Mgr. Veronika Jakubovská
Česká 325/41
Kutná Hora
284 01
tel: +420 327 516 790
email: zde
dat. schránka: am3hpeq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29557708.07.2020 10:00:340,-Kč169 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.07.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.295577
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 169 000,-Kč

Zveřejněno dne 08.07.2020 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.