Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 1366 m2, Podhradí u Luhačovic

23 600,-Kč

Vloženo: 5.6.2020 10:35 | Číslo dražby: 55057

Dražba začala 08.07.2020 11:00:00 Dražba skončila 08.07.2020 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
192 EX 00681 / 19 - 150
Počáteční cena:
23 600,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
35 400,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Podhradí
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci ve vlastnictví povinného 1/:
pozemek parcelní číslo. 151/5 o vyměře 1366 m2, druh pozemku lesní pozemek, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Valašské Klobouky, pro obec Podhradí, katastrální území Podhradí u Luhačovic, na listu vlastnictví č.935

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Kutná Hora
Mgr. Veronika Jakubovská
Česká 325/41
Kutná Hora
284 01
tel: +420 327 516 790
email: zde
dat. schránka: am3hpeq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29442008.07.2020 11:16:080,-Kč23 600,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.07.2020 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.294420
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 23 600,-Kč

Zveřejněno dne 08.07.2020 v 12:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.