Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Trstěnice u Mariánských Lázní, podíl 1/3

280 000,-Kč

Vloženo: 5.6.2020 8:07 | Číslo dražby: 55051

Dražba začala 14.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 14.07.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
151 EX 00288 / 19 - 232
Počáteční cena:
280 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
420 000,-Kč
Dražební jistota:
30 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Cheb
Město:
Trstěnice
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 1/3 na :
-parc.č. 135 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2,součástí je stavba č.p. 95,rod.dům.
-parc.č.731/2 zahrada o výměře 439 m2
-parc.č.4242 ostatní plocha o výměře 240 m2
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím (které tvoří plechová a dřevěná kůlna na pozemku parc. č. 4242) a součástmi jako jeden komplex.

Budova č.p. 95 se nachází v jihozápadní části obce, jedná se o polovinu dvojdomku blíže k hlavní silnici. Dům má jedno nadzemní podlaží, obytné podkroví a je částečně podsklepen. Dokumentace k objektu nebyla dostupná ani vlastníkovi ani příslušný stavební archiv neměl žádné podklady, proto je následný popis založen na informacích obdržených na místním šetření a obhlídce.Objekt je dispozičně 3+1. Do 1. PP se vstupuje vnitřními schody z chodby a jedná se o dva protáhlé prostory sloužící ke skladování dřeva, kde je umístěn kotel na tuhá paliva (dle informací starý cca dva roky) a kombinovaný bojler. V 1. NP se nachází kuchyně a dva pokoje, dále chodba, komora, koupelna samostatné WC. V podkroví se
nachází jeden pokoj a chodba, resp. zbylý vnitřní půdní prostor. V jednom z pokojů v 1. NP vzlíná na části zdiva vlhkost, což pravděpodobně způsobuje špatně provedená
izolace při podsekávání (toto nebylo možno ověřit). Další závady neodpovídající běžné údržbě nebyly zjištěny. Objekt je napojen na elektrickou energii, obecní vodu a kanalizaci. Plyn zaveden není.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Filip Exner
Střížkovská 734/66
Praha 8
180 00
tel: 220 400 372
email: zde
dat. schránka: 4p6tecf odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.294381 (spoluvlastník)14.07.2020 10:12:140,-Kč280 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.07.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.294381
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 280 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.07.2020 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.