Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Chýnov u Tábora

1 560 000,-Kč

Vloženo: 4.6.2020 10:50 | Číslo dražby: 55039

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
185 EX 08099 / 09 - 104
Cena stanovena znalcem:
1 560 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Tábor
Město:
Chýnov
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
2
Počet nadzemních podlaží:
1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
-parc.č. 30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 444 m2 součástí je stavba č.p. 64 dům.
-parc.č. 196 zahrada o výměře 585 m2
-parc.č. 202/13 trvalý travní porost o výměře 1026 m2
-parc.č. 202/15 trvalý travní porost o výměře 650 m2
-parc.č. 203/1 trvalý travní porost o výměře 248 m2
-parc.č. 203/2 trvalý travní porost o výměře 70 m2
To je zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Tábor, obec Chýnov a katastrální území Chýnov u Tábora na listu vlastnictví č. 71

Jedná se o samostatně stojící objekt rodinného domu, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Je zděný, střecha je sklonitá s krytinou z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová, z ulice zateplená. Okna jsou dřevěná špaletová, vnitřní vybavení
předpokládám podprůměrné.Napojení na inženýrské sítě nebylo ověřeno, předpokládám elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Stáří domu odhaduji na nejméně 90 roků, stav je zhoršený, údržba nedostatečná. U domu se dále nachází vedlejší stavby. Ve funkčním celku jsou pozemky p.č.st.30 a p.č.196. Ostatní pozemky jsou nezastavitelné, zemědělského charakteru. Na části pozemků se nacházejí vraky motorových vozidel. Tyto pozemky jsou v územním plánu vedeny jako územní rezerva pro případnou výstavbu nové komunikace I/19.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 441/14
Olomouc
77900
tel: 730 895 831
email: zde
dat. schránka: pyz4snu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby