Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Chvalčov

2 830 667,-Kč

Vloženo: 4.6.2020 9:39 | Číslo dražby: 55035

Dražba začala 14.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 14.07.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
151 EX 00589 / 19 - 360
Počáteční cena:
2 830 667,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 246 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Chvalčov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:
-parc.č.47/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2,součástí je stavba č.p. 83 rod.dům.
-parc.č. 74/2 zahrada o výměře 108 m2
To vše zapsáno na LV 80,Kat.území CHvalčov,okres Kroměříž pro obec CHvalčov.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s částečným podzemním podlažím, jedním nadzemním podlažím a podkrovím. V rodinném domě se nachází garáž (průjezd).
Přístup a příjezd je zajištěn po zpevněné asfaltové komunikaci ve vlastnictví obce Chvalčov.
Rodinný dům je zděný se zateplením, půdorysného tvaru písmene L. Střecha je sedlová a pultová, krytina střechy plechová „esovka“. Základy jsou smíšené. Stropy monolitické železobeton. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech. Vnitřní omítky a fasádní omítky vápenné. Vnitřní obklady keramické v koupelně a WC. Schodiště dřevěné, nášlapné vrstvy dřevo.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 7
JUDr. Filip Exner
Střížkovská 734/66
Praha 8
180 00
tel: 220 400 372
email: zde
dat. schránka: 4p6tecf odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29763614.07.2020 10:47:530,-Kč2 830 667,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.07.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.297636
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 830 667,-Kč

Zveřejněno dne 14.07.2020 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.