Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
komerční pozemek v obci Hrušky

10 400,-Kč

Vloženo: 3.6.2020 18:23 | Číslo dražby: 55032

Dražba začne 15.07.2020 10:00:00 za 0 dní, 9 hodin, 36 minut a 9 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
009 EX 02463 / 17 - 120
Počáteční cena:
10 400,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
15 600,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Hrušky
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Oceňovaný pozemek se nachází v obci Hrušky v okrese Vyškov, v katastrálním území Hrušky u Brna. Obec má základní občanskou vybavenost a žije zde 771 obyvatel. Pozemek se nachází na severovýchodě obce a je obdélníkového tvaru, v současné době je zastavěn částí komerční budovy ve vlastnictví firmy NAVARA s.r.o., a dle katastru nemovitostí se jedná o zastavenou plochu a nádvoří. Pozemek bude oceněn jako komerční.

Je dražen pouze pozemek bez stavby na něm stojící, svatba patří jinému vlastníkovi.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 2463/17 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ
41197518 proti povinnému: NAVARA s.r.o., Příkop 27/2a, 60200, Brno, IČ 26220253, zast. opatr. JUDr. Evženem
Rašovským, advokátem IČ 121666723, Špitálka 434/23b, 602 00 Brno ve výši 32 198,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

pozemek p.č. 185/3 zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Hrušky, katastrální území Hrušky u
Brna na listu vlastnictví č. 784.

Dražba zatím nezačala