Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 56799 m2, Hřibojedy, podíl 1/6

150 667,-Kč

Vloženo: 2.6.2020 14:09 | Číslo dražby: 55021

Dražba začne 14.07.2020 09:00:00 za 9 dní, 21 hodin, 3 minuty a 30 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
040 EX 01182 / 06 - 124
Počáteční cena:
150 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
226 000,-Kč
Dražební jistota:
113 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Trutnov
Město:
Hřibojedy
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti poddíl 1/6

-parc.č. 1049 trvalý travní porost o výměře 297 m2
-parc.č 1353 ostatní plocha o výměře 212 m2
-parc.č. 1367 orná půda o výměře 53208 m2
-parc.č. 1370 vodní plocha o výměře 612 m2
-parc.č. 1372 ostatní plocha o výměře 1223 m2
-parc.č. 1422 ostatní plocha o výměře 1247 m2

Pozemky se nachází v jihozápadní okrajové části obce Hřibojedy, v části, která není s obcí srostlá, místně zvané Malé Hřibojedy, mimo zastavěnou část obce, v blízkosti rozptýlené zástavbě,v lokalitě bez občanské vybavenosti obce. Pozemky jsou přístupné po nezpevněné komunikaci na
pozemku p.č. 1354 ve vlastnictví obce, situované v pravo od silnice směrem na Dubenec. Pozemkyjsou sešeny, z části jsou součástí bloku orných půd, na západní části situované podél místní vodoteče (Libotovský potok), jde o náhorní pozemky různé kvality.Pozemek p.č. 1367 je orná půda, téměř rovinatý pozemek, p.č. 1370 je vodní plocha, část potoka - jeho koryto, které je bez geometrického zaměření z části identifikovatelný, pozemek p.č. 1372 a 1422 je orná půda podél koryta potoku, pozemek p.č. 1049 a 1353 navazují na zastavěnou část obce - zahradu. Na pozemcích se nalézají přestárlé neudržované ovocné stromy, bez tržní hodnoty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Prachatice
Mgr. Kamil Košina
Zdíkov 79
Stachy
384 73
tel: 388311061
email: zde
dat. schránka: tfsg8mx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala