Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům Křižínkov

1 011 500,-Kč

Vloženo: 1.6.2020 9:22 | Číslo dražby: 55005

Dražba začala 02.07.2020 14:00:00 Dražba skončila 02.07.2020 15:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
034 EX 00982 / 12 - 110
Počáteční cena:
1 011 500,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 213 800,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Křižínkov
Podíl:
1
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je
-pozemek parc. č. St. 83 o výměře 238m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba Křižínkov, č.p. 69, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 83
-pozemek parc. č. 769/12 o výměře 192m2 zahrada,
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Křižínkov, katastrální území Křižínkov, na
listu vlastnictví č. 86
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi, které tvoří vedlejší stavby, kůlna, hospodářské stavení, garáž, studna a trvalé porosty, jako jeden komplex.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
JUDr. Eva Jablonská
Slavíčkova 2
Praha 6
160 00
tel: +420 724 365 366
email: zde
dat. schránka: srpg8im odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).