Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 899 m2, Bohuslavice nad Metují, podíl 1/2

91 500,-Kč

Vloženo: 29.5.2020 11:54 | Číslo dražby: 54995

Dražba začala 01.07.2020 09:00:00 Dražba skončila 02.07.2020 09:01:04
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
106 EX 00453 / 06 - 400
Počáteční cena:
76 500,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
153 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Náchod
Město:
Bohuslavice
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. 817/2 zahrada o výměře 744 m2
- parc.č. 818 ostatní plocha o výměře 155 m2
To je zapsáno na LV 677, kat.území Bohuslavice nad Metují, obec Bohuslavice, okres Náchod.

Oceňované pozemky se nacházejí na jihozápadním okraji zastavěné části obce Bohuslavice. Jedná se o nesousedící pozemky obdélníkových tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada a ostatní plocha o výměře 899m2. Pozemek p. č. 818 je na východní straně ohraničený zpevněnou cestou, na jižní straně nezpevněnou cestou a na západní straně zděným domem. Na travnatém pozemku se nacházejí okrasné porosty. Pozemek p. č. 817/2 je částečně
oplocený. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty, dřevěné kolny a skleník. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku p. č. 761/2, který je ve vlastnictví obce Bohuslavice nad Metují.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň - město
JUDr. Jitka Wolfová
Radyňská 9
Plzeň
326 00
tel: 377 449 457
email: zde
dat. schránka: 8dmg87n odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29645301.07.2020 09:31:290,-Kč76 500,-Kč
Dražitel č.29653401.07.2020 10:00:235 000,-Kč81 500,-Kč
Dražitel č.29645301.07.2020 16:12:265 000,-Kč86 500,-Kč
Dražitel č.29493602.07.2020 08:56:045 000,-Kč91 500,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 02.07.2020 v 09:01:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.294936 - Ivo Hofman - Bohuslavice N. M., 150, Bohuslavice (okres Náchod), 549 06
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 91 500,-Kč

Zveřejněno dne 02.07.2020 v 09:01:04


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 15 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.