Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Čerpací stanice, Toužim

304 000,-Kč

Vloženo: 29.5.2020 8:36 | Číslo dražby: 54988

Dražba začne 23.07.2020 14:00:00 za 8 dní, 4 hodiny, 19 minut a 29 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
165 EX 00418 / 16 - 056
Počáteční cena:
304 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 011 000,-Kč
Dražební jistota:
80 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Toužim
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražených nemovitých věcí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
- pozemek p.č. St. 1133 o výměře 1044m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba,
- pozemek p.č. 2237/4 o výměře 928m² (ostatní plocha),
nacházející se v katastrálním území Toužim, v obci Toužim, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví č. 1635.

Jedná se o čerpací stanici na pozemku parc. č. St. 1133, která je v katastru nemovitostí vedená jako jiná stavba. Čerpací stanice sestává z budovy se zázemím, dvou cisternových zásobníků pohonných hmot, dvou stojanů a přístřešku.
Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, přístřešek.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Domažlice
Mgr. Jan Šticha
Paroubkova 228
Domažlice
344 01
tel: +420 379 486 082
email: zde
dat. schránka: 99hubct odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala