Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 178 m2, Miroslav, podíl 1/2

83 330,-Kč

Vloženo: 26.5.2020 12:29 | Číslo dražby: 54946

Dražba začala 30.06.2020 10:00:00 Dražba skončila 30.06.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
017 EX 01789 / 13 - 69
Počáteční cena:
83 330,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
125 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Miroslav
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na nemovité věci:
-parc.č. 618 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m2 (zbořeniště)

pozemek se nachází v centru města Miroslav, v centrální zástavbě, mezi bytovými a rodinnými domy. Je umístěn na svažitém pozemku, v proluce mezi dvěma domy. Je přístupný z místní komunikace ulice Husova. Z uliční strany je zřetelný vstup do zemního sklepa, který je pod částí pozemku a v jižní části oceňovaného pozemku je zřetelné navršení zeminy nad sklepem. Při pohledu přes oplocení z uliční strany je pozemek nezastavěný.Podle platného územního plánu je umístěn v lokalitě s označením „BR” rodinné bydlení. V lokalitě je možnost napojení na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, rozvod zemního plynu a elektřiny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Tábor
Mgr. Martina Douchová
Příběnická 1908
Tábor
390 01
tel: 381259761
email: zde
dat. schránka: 7sxg8bb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1.

Insolvence, vylučovací žaloba
Nebylo zjištěno, že by do zahájení dražebního jednání byla podána vylučovací žaloba.
Nebylo zjištěno, že do zahájení dražebního jednání bylo zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které by bránilo dražbu provést.

Předkupní právo
Usnesení: „Předkupní právo ve vztahu k dražitelům nebylo prokázáno.“
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Nájemní práva a věcná břemena:
- v dražební vyhlášce byly uvedeny tyto závady – žádné nejsou,
- existence dalších (v DV neuvedených) nájemních práv a věcných břemen nebyla do zahájení dražebního jednání prokázána.

• Informace k průběhu dražby
Nejnižší podání je stanoveno částkou 83.330,- Kč.
Dražitelé mohou zvyšovat podání nejméně o 1.000,- Kč.
Dorovnání (stejné podání) není povoleno.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydraženou nemovitost může získat každý, kdo učiní předražek, podle § 336ja odst. 1 až 4 OSŘ.

Informace na konci dražby
1.

Výše uvedená dražba právě skončila.
Ve věci nebyla složena dražební jistota.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).