Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná st. bez čp/če, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec

1 499 190,-Kč

Vloženo: 25.5.2020 10:33 | Číslo dražby: 54923

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
081 EX 37899 / 10 - 172
Cena stanovena znalcem:
1 499 190,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Jablonné v Podještědí
Podkategorie:
Ostatní komerční objekty
Typ zakázky:
prodej
Typ objektu:
přízemní
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitá věce zapsaná na listu vlastnictví č. 1064 pro katastrální území Jablonné v Podještědí – objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. St. 785, pozemek p.č. St 785 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 598 m2, pozemek p.č. 216/1 – ostatní plocha o výměře 657 m2 a pozemek p.č. 216/10 – ostatní plocha o výměře 439 m2 , vše v k.ú. Jablonné v Podještědí , obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec.

Hala je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaná na rovinatém terénu. Je jednopodlažní, s konstrukčním systémem z ocelových nosníků, s výplní pórobetonovými panely. Střecha má tvar sedlový s kovovými vazníky, krytinu tvoří trapézové plechy. Okna jsou dřevěná s dvojitým zasklením, vrata jsou ocelová dvoukřídlá. Je provedeno napojení na elektrický proud. V hale se provozuje autoservis a pneuservis. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Jablonné v Podještědí je ve vzdálenosti 300 m, do Liberce je vzdálenost 27 km. Přístup ke stavbě je možný buď přímo z místní zpevněné cesty nebo přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno včetně zahrady. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě