Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 9891 m2, Libotyně

125 334,-Kč

Vloženo: 18.5.2020 11:49 | Číslo dražby: 54869

Dražba začala 23.06.2020 09:00:00 Dražba skončila 23.06.2020 12:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
040 EX 04646 / 19 - 27
Počáteční cena:
125 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
188 000,-Kč
Dražební jistota:
94 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Prachatice
Město:
Radhostice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:
-parc.č. 803 trvalý travní porost o výměře 112 m2
-parc.č. 81 trvalý travní porost o výměře 1226 m2
-parc.č. 82/1 ostatní plocha o výměře 97 m2
-parc.č. 362/3 lesní pozemek o výměře 456 m2
To vše zapsáno na LV 69,Kat.území Libotyně,obec Radhostice.

a dále nemovitosti :
parc.č. 378/5 ostatní plocha o výměře 3730 m2
parc.č. 378/6 lesní pozemek o výměře 4270 m2
To vše zapsaáno na LV 322,Katasrální území Lštění u Radhostic,obec Radhostice.

Pozemky se nalézají mimo zastavěné území, ve dvou lokalitách.
Pozemky p.č. 81 a 82/1, nacházejí se po pravé straně silnice z Libotyně na Radhostice, za které jsou přístupné přes pozemek p.č. 890/1 ve vlastnictví kraje. Pozemky jsou mírně svažité, přivráceny k jiho, zvlněné, zjevně dlouhodobě neudržovány, na pozemkách se nacházejí náletové keře a stromy - převážně břízy a lše, bez hodnoty, jedná se o neošetřované náletové porosty.
Pozemek p.č. 80/3 se nachází na levé straně silnice z Libotyně na Radhostice, na protější straně pozemků p.č. 81 a 82/1. Jedná se o zanedbané, dlouhodobě neužívaný pozemek, nachází se na něm náletové keře, bez hodnoty. Dále navazují obhospodařované zemědělské pozemky.
Pozemek p.p.č. 362/3 v k.ú. Libotyně se nachází v západní části katastrálního území Libotyně tvoří východní okraj rozsáhlejšího lesního komplexu mezi obcemi Libotyně a Radostice. Obec Radhostice nemá zpracovaný územní plán, dle vyhlášky obce se předmětný pozemek nachází mimo zastavěné území obce. Jedná se o rovinatý, podmáčený pozemek. Na pozemku se nachází porost olšové tyčoviny, zřejmě neošetřované, nekvalitní porosty, náletové, špatného vzhledu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Prachatice
Mgr. Kamil Košina
Zdíkov 79
Stachy
384 73
tel: 388311061
email: zde
dat. schránka: tfsg8mx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29451323.06.2020 09:13:400,-Kč125 334,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.06.2020 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.294513
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 125 334,-Kč

Zveřejněno dne 23.06.2020 v 12:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.