Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 1576 m2, Malechovice

22 334,-Kč

Vloženo: 18.5.2020 11:31 | Číslo dražby: 54867

Dražba začala 23.06.2020 09:00:00 Dražba skončila 23.06.2020 12:02:36
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
040 EX 03543 / 18 - 27
Počáteční cena:
21 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
32 000,-Kč
Dražební jistota:
16 000,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Jičín
Město:
Libošovice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:
-parc.č. 551/3 lesní pozemek o výměře 1378 m2
-parc.č. 551/4 lesní pozemek o výměře 198 m2

Pozemky jsou situované v severní okrajové části obce Libošovice, mimo zastavěné území obce, bez okolní zástavby. Jedná se o pozemky situované v prostoru mezi vodním tokem Řehrovky a svahem pod pásem pískovcových skal. Pozemky jsou situované cca. 30-50 m po pravé straně spojovací silnice. Pozemky jsou jen z části identifikovatelné v terénu, pro přesnou identifikaci je nutné geometrické vytýčení. Pozemky jsou rovinaté, místním šetřením bylo zjištěno, že bývají občas
podmáčené.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Prachatice
Mgr. Kamil Košina
Zdíkov 79
Stachy
384 73
tel: 388311061
email: zde
dat. schránka: tfsg8mx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29319223.06.2020 11:23:500,-Kč21 334,-Kč
Dražitel č.29320223.06.2020 11:57:361 000,-Kč22 334,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.06.2020 v 12:02:36

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.293202
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 22 334,-Kč

Zveřejněno dne 23.06.2020 v 12:02:36

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.